15. 03. 2023

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť LVD S3. Vďaka nej sa v okrese Revúca vytvoria nové pracovné miesta a posilní sa ekonomická perspektíva blízkych okresov Rožňava a Rimavská Sobota.

Na návrh ministra hospodárstva SR Karla Hirmana schválila vláda SR v stredu 15. marca investičnú pomoc pre spoločnosť LVD S3, a. s.  Predmetom investičného zámeru je zavedenie výroby nového vláknového laserového rezacieho stroja s unikátnym inteligentným dizajnom a inovatívnymi výrobnými technikami v Tornali. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 868 000 eur a investičný zámer umožní v okrese Revúca vytvoriť desať nových pracovných miest. Súčasne sa posilní ekonomický výhľad blízkych okresov Rožňava a Rimavská Sobota.

Investičný zámer má za cieľ rozšíriť kapacitu existujúcej prevádzkarne zameranej na výrobu laserových rezacích strojov, ktoré sú výsledkom vlastných vývojových aktivít prijímateľa. V rámci realizácie tohto zámeru spoločnosť LVD S3 plánuje vynaložiť oprávnené investičné náklady na dlhodobý hmotný majetok vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení a tiež na dlhodobý nehmotný majetok vo forme licencií. Celá produkcia spoločnosti je určená na export v rámci krajín Európskej únie. Výroba sa zároveň vyznačuje prvkami Priemyslu 4.0.

S ohľadom na skutočnosť, že Revúca je od roku 2015 začlenená medzi najmenej rozvinuté okresy, poskytovaná investičná pomoc prináša perspektívne možnosti pre ďalší ekonomický rast nielen pre túto lokalitu, ale tiež pre geograficky blízke okresy Rožňava a Rimavská Sobota, ktoré sú taktiež dlhodobo vedené v zozname najmenej rozvinutých okresov.

Spoločnosť LVD S3, a. s., je súčasťou európskej skupiny LVD Group, so sídlom v Gullegeme v Belgickom kráľovstve, zameranej na výrobu zariadení na spracovanie plechov a softvérových riešení. Spoločnosť LVD bola založená v roku 1952 v Belgicku ako rodinný podnik. V roku 1998 zaznamenala spoločnosť výrazný rast po zlúčení s americkou spoločnosťou Strippit, Inc. Dnes je LVD Group technologickým lídrom vo svojom segmente. Vlastní 6 výrobných závodov a je zastúpená vo viac ako 45 krajinách. V roku 2022 zamestnávala viac ako 1 000 zamestnancov.

Tlačový odbor MH SR 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk