24. 08. 2023

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť MAHLE Behr Námestovo, s. r. o. Spoločnosť vytvorí 60 nových pracovných miest v Slanici v okrese Námestovo

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna schválila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 23. augusta 2023 investičnú pomoc pre spoločnosť MAHLE Behr Námestovo, s. r. o.  Cieľom investičného zámeru je rozšíriť výrobu existujúcej prevádzkarne prijímateľa v Námestove zameranej na výrobu modulov recirkulácie výfukových plynov v súvislosti s novou normou EURO 7, ktorá zavádza emisné limity pre všetky typy vozidiel. Investícia tak prispeje k znižovaniu emisií. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 1,5 mil. eur. Realizáciou investičného zámeru dôjde do konca roka 2026 k vytvoreniu 60 nových pracovných miest v Slanici. V tomto dôsledku sa posilní hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť v okrese Námestovo a v celom Žilinskom samosprávnom kraji.

Cieľom investičného zámeru je výroba vysokotlakových a nízkotlakových modulov EGR. Recirkulácia výfukových plynov (EGR) je technika znižovania emisií, ktorá sa používa v benzínových/plynových a naftových motoroch na zníženie oxidov dusíka. Investičný zámer zahŕňa obstaranie automatizovaných výrobných liniek, ktoré nesú prvky konceptu Priemyslu 4.0. Oprávnené investičné náklady sú vo výške 9,5 mil. eur a spoločnosť MAHLE Behr Námestovo, s. r. o. ich plánuje vynaložiť na dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení. Z pohľadu spoločnosti ide o strategickú investíciu a realizáciou zámeru výroba dosiahne zvýšenie o viac ako 30 %. Intenzita poskytnutej investičnej pomoci predstavuje 12,06 %. Produkcia spoločnosti je takmer celá určená na export do Európskej únie (EÚ).

Spoločnosť MAHLE Behr Námestovo, s. r. o. je súčasťou nemeckej skupiny MAHLE Group. Produktové portfólio skupiny zahŕňa najmä technológie hnacej sústavy, klimatizačné riešenia a integrované systémy pre elektromobilitu. Produkty MAHLE sa okrem osobných a úžitkových vozidiel montujú aj do železničných vozňov, lodí a iných strojov. Skupina MAHLE má približne 160 výrobných závodov, zamestnáva viac ako 71 tis. pracovníkov a prevádzkuje 12 výskumno-vývojových centier. Na Slovensku skupina prevádzkuje okrem Námestova aj závody v Dolnom Kubíne a Senici. Obrat prijímateľa za rok 2022 dosiahol 132,8 mil. eur a ku koncu roka 2022 mala skupina 278 zamestnancov.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk