20. 05. 2016

Vstup Slovenska do Technologického programu spolupráce IEA

Členské a partnerské krajiny IEA majú prostredníctvom technologických programov spolupráce (TCP) možnosť zapojiť sa do medzinárodnej vedecko-výskumnej komunity. IEA v súčasnosti riadi až 39 takýchto programov. Participuje na nich celkovo viac ako 50 štátov z celého sveta (členské a partnerské krajiny IEA).

Technologický program spolupráce IEA pre solárne technológie, vykurovanie a chladenie (SHC) ponúka možnosť zapojiť sa do riešenia úloh globálneho charakteru, ktorého cieľ je prispieť k zníženiu spotreby energií prostredníctvom využívania pasívnych a aktívnych solárnych technológií, pokrokových riešení konštrukcií pre vykurovanie a chladenie v budovách a efektívne využitie denného svetla, s priamym aj nepriamym dopadom na plnenie cieľov energetickej politiky SR. Významným prínosom účasti v TCP SHC je aktívna účasť na riešeniach s vysokou pridanou hodnotou, prístup k najnovším poznatkom a ich bezprostredný prenos v uvedených oblastiach s dôrazom na optimálne energetické riešenia.

SIEA v spolupráci s Ústavom stavebníctva a architektúry SAV bude participovať na niekoľkých projektoch v rámci uvedeného programu. Pôjde napríklad o projekt využívania solárnej energie v mestskom plánovaní a projekt týkajúci sa vývoja novej generácie solárnych technológií, chladenia a vykurovania. Členstvo v TCP SHC ponúka možnosti participácie aj pre ostatné slovenské vedecko-výskumné subjekty a subjekty z hospodárskej sféry. SIEA je v tejto súvislosti pripravená pomôcť a sprostredkovať všetky potrebné informácie.

Viac informácii o TCP SHC možno nájsť na: https://www.iea-shc.org/

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) bola založená v roku 1974 a Slovenská republika je jej členom od roku 2007. IEA je autonómnou organizáciou v štruktúrach OECD, ktorá pracuje na zaistení spoľahlivej, dostupnej a čistej energie pre 29 členských krajín i krajín mimo OECD/IEA. Jej pôvodnou úlohou bolo pomáhať krajinám koordinovať spoločné akcie počas prerušenia dodávok ropy. Hoci ropná bezpečnosť ostáva kľúčovým aspektom jej práce, mandát IEA sa rozvinul a prehĺbil. Členstvo v agentúre umožňuje SR byť partnerom vyspelým krajinám v riešeniach globálneho charakteru, mať stály prístup k aktuálnym odborným publikáciám, štatistikám, analýzam a k medzinárodnej technologickej sieti. Členstvo v IEA súčasne zaväzuje SR na aktívnu účasť v riadiacich orgánoch a výskumných programoch TCP SHC a vytvárať podmienky pre rast špecialistov v oblasti využitia čistých energií.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk