28. 04. 2016

Vydanie Usmernenia č. 1 k Výzve na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov

Usmernenie, ktorého predmetom je predĺženie termínu uzávierky 1. kola a objasnenie a spresnenie definícií, resp. postupov popisovaných v dokumentoch vydaných v rámci výzvy, nadobúda účinnosť dňa 28. 04. 2016.

Kompletné znenie výzvy vrátane príloh nájdete TU .

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk