27. 01. 2023

Vydávanie povolení na predaj alebo vývoz ropných výrobkov vyrobených z ropy, na ktorú sa vzťahujú sankcie Rady (EÚ) s ohľadom na konanie Ruska

Na základe nariadenia Rady (EÚ) 2022/2474 zo 16. decembra 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, môžu príslušné orgány Slovenska a Maďarska povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz určitých druhov ropných výrobkov na Ukrajinu. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť priemyslu a energetiky vydáva takéto povolenia na predaj alebo vývoz ropných výrobkov na územie Ukrajiny v súlade s článkom 3m odsekom 8 nariadenia.

Podmienkou pre vydanie takéhoto povolenia je podanie žiadosti, podľa vzoruzverejneného na webovom sídle ministerstva hospodárstva. Podanie žiadosti je možné elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy. Pre rýchle spracovanie je potrebné uviesť ako Vec/Predmet: „POVOLENIE VYROBKY ROPA 2023“.

Rezort hospodárstva upozorňuje, že súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie, že predmetné ropné výrobky sú určené na výlučné použitie na Ukrajine a cieľom takéhoto predaja alebo vývozu nie je obchádzanie zákazov uvedených v článku 3m odseku 8 nariadenia. 

Vzor žiadosti

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk