27. 06. 2023

Vyplatili sme už viac než 102 tisíc žiadostí o kompenzácie vysokých cien energií. Výška vyplatenej pomoci presahuje sumu 118 mil. eur

K 26. júnu 2023 Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyplatilo už viac než 102 tisíc žiadostí o kompenzácie vysokých cien energií v celkovej výške viac než 118 mil. eur. Z tohto počtu predstavujú vybrané subjekty verejnej správy a cirkevné organizácie 36 008 žiadostí vo výške viac ako 14 mil. eur. MH SR eviduje zároveň viac ako 117 tisíc prijatých žiadostí o tzv. energokompenzácie v celkovej sume takmer 154 mil. eur, vybrané subjekty verejnej správy a cirkevných organizácií predstavujú  40 tisíc žiadostí v sume takmer 18 mil. eur. 

MH SR zároveň pripomína, že spustená výzva tzv. 2.1 pre pokrytie dodatočných nákladov v súvislosti s vysokými cenami energií pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bola predĺžená, a to až do 30. septembra 2023. Zároveň sa predĺžila aj lehota na predkladanie žiadostí o tzv. energokompenzácie, a to až do 30. novembra 2023. Žiadosti o kompenzácie môžu subjekty zasielať jednotlivo alebo súhrnne za viac mesiacov. 

Výzva pre vybrané subjekty verejnej správy, cirkevné organizácie a náboženské spoločnosti trvá do konca decembra 2023, pričom žiadosti môžu oprávnené subjekty podávať až do konca februára 2024. Všetky informácie k obom výzvam sú k dispozícii na webovom sídle ministerstva: https://energodotacie.mhsr.sk/.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk