27. 02. 2019

Výroba zelenej elektriny sa v tomto roku zvýši. Ministerstvo hospodárstva uvoľňuje kapacity pre nové zdroje.

Ešte tento rok pribudnú na Slovensku nové zdroje pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Ide o výsledok reformy podpory výroby zelenej energie z dielne rezortu hospodárstva, ktorá platí od januára. Historicky po prvýkrát budú môcť podnikatelia získať povolenia na používanie lokálneho zdroja. Môžu si ním vyrobiť „zelenú“ elektrinu výlučne pre vlastnú potrebu priamo na odbernom mieste a budú oslobodení od najvýznamnejšieho poplatku. Rezort hospodárstva po dlhšom období prerušuje aj takzvaný stop stav a postupne uvoľňuje kapacity v rôznych regiónoch Slovenska pre výstavbu nových zdrojov OZE.

Od nového roka vstúpila do platnosti reforma podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Jednou z jej ambícií bolo aj spustenie výstavby nových zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Nové ustanovenie zákona dáva kompetenciu ministerstvu hospodárstva určiť a zverejniť inštalovaný výkon nových zariadení.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo pre rok 2019 na svojej internetovej stránke výkony zariadení, ktoré po uvedení do prevádzky môžu čerpať prevádzkovú podporu. Výkony sú rozdelené podľa pripojenia jednotlivých zariadení do regionálnych distribučných  sústav, pričom tieto výkony odrážajú možnosti pripojenia do týchto distribučných sústav. Pre tento rok je možné uviesť do prevádzky zariadenia s podporou doplatkom s celkovým inštalovaným výkonom 12 MW a v prípade lokálnych zdrojov je určený celkový výkon 31 MW.  Ministerstvo hospodárstva zverejní ďalšie výkony zariadení s podporou pre rok 2020 do 30. júna tohto roka.

„Objem nových kapacít pre tento rok spolu s plánovanou letnou aukciou ďalších obnoviteľných zdrojov energie s vyšším výkonom je porovnateľný so štvrtinou výkonu bloku jadrovej elektrárne. Ide pritom výlučne o zelenú elektrinu," zdôraznil štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz s tým, že ide len o úvodné kapacity po platnosti nového zákona a v ich uvoľňovaní plánuje rezort pokračovať aj v budúcom roku.

Najväčší záujem ministerstvo očakáva o zriadenie lokálneho zdroja od podnikateľských subjektov. Ide o zariadenie na výrobu elektriny z OZE určené výhradne na spotrebu v danom odbernom mieste s výkonom do 500 kW. „Pre tento limit odhadujeme, že v tomto roku podnikatelia sprevádzkujú 60 až 80 zariadení tohto typu," spresnil Vojtech Ferencz.

Zároveň však inštalovaný výkon lokálneho zdroja nesmie presiahnuť maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta. Predpokladá sa, že pôjde najmä o fotovoltiku. Výrobca elektriny z lokálneho zdroja bude musieť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy uzavrieť zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy.

Na elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a spotrebovanú v jeho odbernom mieste sa však po vydaní potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji neuplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému. Potvrdenie vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk