15. 05. 2019

Vznikla pracovná skupina na podporu rozvoja priemyselnej výroby batérií na Slovensku

Podpora rozvoja priemyselnej výroby batérií bude hlavnou náplňou pracovnej skupiny, ktorá vznikla pri Ministerstve hospodárstva SR. Zložená je zo zástupcov štátnej správy, automobilového sektora, podnikateľov, ale aj zástupcov Európskej investičnej banky a agentúry SARIO. „Táto platforma vznikla ako nový priestor na výmenu informácií, diskusiu a koordináciu aktivít zainteresovaných subjektov," zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz. Za dôležitú označil „predovšetkým výmenu informácií o možných finančných zdrojov z fondov a iniciatív EÚ na podporu rozvoja tohto odvetvia priemyslu." Pracovná skupina vznikla na základe aprílového uznesenia vlády k materiálu Opatrenia na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete.

Rezort hospodárstva je podľa V. Ferencza „pripravený podporiť vznik uceleného batériového ekosystému, kľúčového prvku trendu elektrifikácie v automobilovom priemysle." Vo veľmi blízkej budúcnosti sa podľa štátneho tajomníka ukáže dôležitosť výroby batérií a Slovensko preto víta všetky iniciatívy, ktoré by v tejto technologickej súťaži dostali EÚ na prvé miesto.  

V súčasnosti európski výrobcovia batérií zabezpečujú len tri percentá dodávok pre rozvíjajúci sa trh elektromobility, kým konkurenti z Ázie pokrývajú viac ako 80 percent dopytu. Odhady hovoria, že v najbližšom období bude v tomto odvetví v hre okolo 250 miliárd eur. Technologická závislosť v tak citlivom odvetví, akým je automobilový priemysel, by mohla byť závažná. EÚ chce pokryť celý produktový cyklus pri výrobe batérií - od prípravy surovín až po recyklovanie použitých batérií. 

Európska komisia v spolupráci s členskými krajinami EÚ a predstaviteľmi priemyslu sa spoločne snažia prijať také opatrenia, ktoré potvrdia schopnosť členských krajín vyrábať vysokovýkonné batérie. Eurokomisár Maroš Šefčovič preto inicioval vznik Európskej aliancie pre batérie, v októbri minulého roka vznikla aj Slovenská aliancia pre batérie.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk