26. 04. 2016

Začal sa 24. ročník výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016

Hlavný cieľ výstavy je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému odborného vzdelávania a zvýšiť tak záujem žiakov základných škôl a ich rodičov pri rozhodovaní o voľbe budúceho povolania. Mladý tvorca 2016 propaguje alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce či v podnikaní mladých.

Výstava je určená najmä žiakom základných škôl (7. a 8. ročník) a ich rodičom, ale zaujme aj stredoškolákov a širokú verejnosť. Na výstavnej ploche 5000 m2 sa prezentuje 134 SOŠ zo Slovenska, ktoré majú rôzne zastúpenie: technické, strojárske, elektrotechnické, dopravné, stavebné, drevárske, potravinárske, sklárske, poľnohospodárske, železničné, podnikateľské, obchodné akadémie, cestovný ruch, zdravotnícke, obchodu a služieb či hotelové. Predstavujú sa aj školy, ktoré sú jediné svojho druhu na Slovensku, napr. SOŠ včelárska alebo Súkromná stredná odborná škola Kežmarok, zameraná na štúdium Rómov. V pavilóne M3 sa prezentuje 19 SOŠ v spoločných expozíciách so zamestnávateľmi, ktoré už pracujú v duálnom systéme vzdelávania druhý rok

Aj tento ročník výstavy má atraktívny sprievodný program. Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR pripravili ukážky techniky, ASIT súťaže zamerané na IT a robotizáciu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje súťaž Tvorivý cukrár. Ministerstvá hospodárstva a dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zorganizovali odborné súťaže, SUSO súťaž murárov a stolárov. Chýbať nebudú vystúpenia žiakov v rámci voľnočasových aktivít a prehliadka tradičných ľudových umeleckých remesiel v podaní 80 remeselníkov.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk