08. 09. 2016

Zákon o podpore malého a stredného podnikania ide do 2. čítania

Zároveň umožňuje uplatnenie európskych zásad rozvoja MSP zakotvených v agende Európskej únie orientovanej na podporu a rozvoj MSP, konkrétne v tzv. Small Business Act, čiže v Zákone o malých a stredných podnikoch, či v dokumente Akčný plán pre podnikanie 2020.
Ambícia právnej úpravy je snaha presadzovať princíp "Najskôr myslieť v malom" (Think small first) v slovenskom právnom prostredí. Návrh zákona tiež prvýkrát upravuje pojmy z európskej terminológie viažucej sa na sektor MSP, napríklad test vplyvov právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na MSP, tzv. SME Test, koučovanie a mentoring a podobne.
SITA, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk