21. 06. 2022

V projekte Zelená domácnostiam sú aktivované žiadosti v objeme 6,5 mil. eur

Od posledného kola národného projektu Zelená domácnostiam v pondelok 13. júna Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zaregistrovala 11 734 žiadostí domácností. Zhotovitelia k dnešnému dňu následne aktivovali 3 765 žiadostí v objeme vyše 6,5 milióna eur, pre ktoré budú vydané poukážky. Z dodatočne vyčlenených finančných prostriedkov vo výške 30 mil. eur je tak stále voľných 23 mil. eur. „Je potrebné zdôrazniť, že prioritou je zabezpečiť stabilnú a plynulú podporu domácností tak, aby podnikatelia dokázali plánovať svoje kapacity. Pri čerpaní podpory je nutné maximálne zohľadniť aj realizovateľnosť podpory. Trh reaguje rýchlo na aktuálnu situáciu a kapacity dostupných zariadení sa míňajú. Pomoc v energetickej kríze však nemusia predstavovať iba zariadenia pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie,“ zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík.

Pre uplatnenie vydaných poukážok v časovej lehote troch mesiacov sú podstatné dodacie lehoty niektorých technológií, či inštalačné lehoty zo strany zhotoviteľov. Aktuálny dopyt po riešeniach využívajúcich obnoviteľné zdroje energií, ktoré znižujú náklady domácností na energie a zároveň znižujú závislosť na dovoze fosílnych palív, vysoko prevyšujú inštalačné i dodávateľské možnosti a to v rámci celej Európskej únie. „Ďalšie navýšenie finančných prostriedkov by preto v tomto momente značne zvýšilo riziko nedočerpania alokácie projektu Zelená domácnostiam a to z dôvodu aktuálne horšej dostupnosti zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ale i kapacity zhotoviteľov, ktorí zabezpečujú inštaláciu zariadení. Riešenie vidíme vo vytváraní stabilného podnikateľského prostredia, ktoré umožní postupné zvyšovanie ich kapacít, nie v zaplavení trhu poukážkami, ktoré si domácnosti nebudú mať u koho uplatniť“, uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

V rámci reštartu národného projektu Zelená domácnostiam SIEA v júni 2022 navýšila rozpočet projektu z pôvodných 15 miliónov eur na celkovú sumu 45 miliónov eur. Navýšenie finančných prostriedkov bolo zabezpečené zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý je v záverečnej fáze. Využili sa pritom prostriedky z otvorených výziev Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), kde bol nízky záujem zo strany žiadateľov.

SIEA navýšením finančných prostriedkov reagovala na výnimočnú aktuálnu situáciu, kedy záujem domácností o príspevky na tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory a fotovoltické panely výrazne rastie, čo potvrdilo rekordne rýchle vyčerpanie alokovaných prostriedkov v rámci májovej výzvy. Ak sa reštart projektu a nový systém osvedčia, agentúra ho využije aj v budúcom období, kedy je na tento účel plánovaných ďalších viac ako 100 miliónov eur z Programu Slovensko.

V súvislosti so situáciou rezort hospodárstva rovnako uvíta rokovanie zo strany Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s Európskou komisiou o uvoľnení podmienok štrukturálnych fondov pre umožnenie kompenzácií vysokých cien energií. Zároveň intenzívne analyzujeme ďalšie možnosti zamerania podpory,  napríklad na nákup elektromobilov a skútrov.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk