18. 03. 2021

K. Galek: Žiadne pálenie slovenských lesov nebude, klamstvá M. Hojsíka škodia životnému prostrediu

Ministerstvo hospodárstva SR nepodporilo intenzívnejšie využívanie tzv. biomasy v teplárenstve, a teda väčší výrub a pálenie slovenských lesov. Nedávne vyjadrenia europoslanca Martina Hojsíka sa preto nezakladajú na pravde. Slovensko sa pridalo k iniciatíve členských krajín EÚ, ktorej jediným cieľom je zjednotiť európsku legislatívu o investíciách do environmentálne udržateľných projektov so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE), tzv. RED2. „Rezort považuje zjednotenie týchto dvoch európskych legislatív za dôležitý a nevyhnutný krok pre stabilitu a predvídateľnosť regulačného rámca, čo je kľúčové pre dlhodobé investície v energetike,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Upozornil zároveň, že „je paradoxné, že práve poslanec Európskeho parlamentu, z ktorého dlhodobo zaznievajú požiadavky na stabilitu regulačného rámca a súlad legislatívy EÚ,  kritizuje snahu o zosúladenie regulácie EÚ, za ktorú sám zodpovedá.“  

List eurokomisárke pre finančnú politiku Mairead McGuinness podporilo 10 členských krajín - Česko, Poľsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Lotyško, Litva, Slovensko, Slovinska a Švédsko. „Sú teda medzi nimi aj krajiny (Švédsko či Fínsko) považované za globálnych klimatických a environmentálnych lídrov,“ dodal K. Galek. V prípade Slovenska obsah listu korešponduje s našou pozíciou k samotnému návrhu na zmenu eurolegislatívy o investíciách do environmentálne udržateľných projektov, ktorá bola v decembri 2020 pripravená a zaslaná Komisii s podporou všetkých zainteresovaných ministerstiev, vrátane rezortov životného prostredia a pôdohospodárstva. Revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie má byť predložená už v júni tohto roku. Práve táto očakávaná revízia poskytne priestor na úpravu kritérií pre bioenergiu. „Tak ako sa poslanci europarlamentu spolupodieľali na znení  aktuálne platnej smernice,  tak isto budú mať zásadný vplyv na  finálne znenie revízie. Tu bude priestor na úpravu definície biomasy aj na európskej úrovni a  M. Hojsík bude môcť  reálne ukázať, ako to myslí s ochranou lesov,“ podčiarkol štátny tajomník.  

Slovenská legislatíva a podmienky pre trvalo udržateľné využívanie biomasy v SR nie sú  aktuálne upravovanou európskou legislatívou nijako dotknuté. Rovnako dotknuté nie sú ani slovenské lesy, ako sa to snaží europoslanec vykresliť. „Spomínaná legislatíva nijako neurčuje spôsob udržateľného využitia biomasy, a teda nijako nemôže platiť klamstvo o tom, ako sa preto budú páliť slovenské lesy,“ zdôraznil K. Galek. Štátny tajomník  pripomenul, že zákony na Slovensku sú v oblasti využívania biomasy nastavené prísnejšie ako predpisujú európske smernice, a to aj vďaka strane SaS, ktorá podporila iniciatívu Biomasaker a v parlamente spolupredkladala a podporila novelu zákona obmedzujúcu pálenia kvalitného dreva z našich lesov. 

Žiaľ, toto nie je prvý omyl M. Hojsíka, ktorý už asi pred mesiacom na svojej stránke tvrdil, že Slovensko využíva iba 5 % obnoviteľných zdrojov a nemá nastavený harmonogram ich ďalšieho rozvoja. Opäť raz opak je pravdou. Slovensko má dnes 16,9 % podiel OZE na spotrebe energií, čím plní svoje záväzky voči EÚ nastavené do roku 2020 a vďaka krokom súčasného ministerstva hospodárstva tento podiel bude v najbližších rokoch kontinuálne rásť. V tejto súvislosti sa nám okrem uvoľnenia stop-stav v najbližších týždňoch podarilo dosiahnuť aj zvýšenie kapacity pripojiteľného výkonu OZE, ich financovanie cez Plán obnovy, Modernizačný fond, či štrukturálne fondy, a v príprave je aj legislatívna zmena na predĺženie prevádzky existujúcich zdrojov. „Europoslanec M. Hojsík opäť dokázal, že problematika, na ktorej postavil kampaň do europarlamentu, je mu nielen cudzia, ale sa ešte neštíti aj klamať. Keď už nepomôže, vyzývam ho, aby aspoň neškodil životnému prostrediu a Slovensku,“  uviedol štátny tajomník K. Galek.  Opakovaná neobjektívna kritika, ktorá navyše nie je spojená s realistickými alternatívnymi spôsobmi pre zabezpečenie spoľahlivých dodávok energie, žiadnym spôsobom nepomáha naplniť spoločné klimatické ciele EÚ a SR. Trvalo udržateľné využívanie biomasy je v záujme energetickej politiky Slovenska, keďže ju aj do budúcnosti považujeme za dôležitú súčasť nášho dekarbonizovaného energetického mixu. 

 

Tlačový odbor MH SR; foto: TASR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk