Komponent 3 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie (kód výzvy 03I04-26-V01)

Otázky a odpovede k POO - Komponent 3 Budovanie nabíjacej infraštruktúry (územná samospráva) - k 17.7.2023 (PDF 562 kB)

Otázky a odpovede k POO - Komponent 3 Budovanie nabíjacej infraštruktúry (územná samospráva) - k 6.6.2023 (PDF 558 kB)

Prezentácia MH SR z webináru (PDF 2 171 kB)

Prezentácia SEVA z webináru (PDF 3 971 kB)

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk