17. 11. 2022

17. november 1989 mal svoj zmysel

Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý si pripomíname 17. novembra ako štátny sviatok, je začiatkom nielen občianskych a politických slobôd, ale aj vstupom do slobody podnikania.
 
Pred 33 rokmi začal na Slovensku, ako súčasti vtedajšej spoločnej federácie Česka a Slovenska, náročný a neľahký proces reforiem a prechodu od 40 rokov trvajúcej plánovanej ekonomiky, ktorá spôsobila naše značné hospodárske zaostávanie, ku ekonomike trhovej.
 
Zásadné ekonomické zmeny, ktoré po 17. novembri nasledovali, priniesli nové možnosti znižovania našej výraznej technologickej zaostalosti za vyspelým svetom. Otvorili sa nové možnosti ekonomickej spolupráce so západným svetom pre jednotlivcov, existujúce aj novovznikajúce firmy, či inštitúcie.
 
Aj 33 rokov po dejinnej zmene politického aj ekonomického systému pracujeme na dokončení zásadnej diverzifikácie dodávok energií pre Slovensko. Vytvárame podmienky pre nové investície na Slovensku, pokračujeme v debyrokratizácii podnikateľského prostredia a záleží nám na proinovačnom ekosystéme ekonomiky.
17. november 1989 mal svoj zmysel.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk