21. 02. 2024

Slovensko a Turecko zintenzívni obchodnú spoluprácu

Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková podpísala v utorok 20. februára 2024 zmluvu o užšej spolupráci s tureckým ministrom hospodárstva Ömerom Bolatom. Slovensko a Turecko posilnia spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej bezpečnosti, v automobilovom a strojárskom priemysle a v doprave. Podpis dohody sa uskutočnil v rámci biznis fóra medzi Slovenskom a Tureckom. Záujem slovenských a tureckých firiem o kooperáciu je veľký. Na fórum sa prihlásilo 87 slovenských subjektov a 31 zástupcov z Turecka.

Čítať viac
16. 02. 2024

Štátnu spoločnosť Valaliky Industrial Park povedie Norbert Faith

Štátnu spoločnosť Valaliky Industrial Park, a. s., ktorá na východnom Slovensku buduje významný strategický park vo Valalikoch pri Košiciach, povedie Norbert Faith. Ministerstvo hospodárstva SR, ako jediný akcionár spoločnosti Valaliky Industrial Park, ho menovalo do funkcie s účinnosťou od 16. februára 2024.

Čítať viac
12. 02. 2024

K. Šaško na neformálnom zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť v Belgicku

Štátny tajomník Kamil Šaško viedol v dňoch 8. – 9. februára 2024 slovenskú delegáciu na neformálnom zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť v Belgickom Genku, ktoré je známe svojou bohatou baníckou minulosťou a naštartovaním prerodu na moderné mesto podporujúce inovácie a zelené technológie. Hlavnou témou diskusie bolo smerovanie novej priemyselnej politiky Európskej únie (EÚ) a poskytnutie usmernenia pre novú Európsku komisiu, ktorá začne pôsobiť po voľbách do Európskeho parlamentu. Prítomní ministri sa zhodli, že nová priemyselná stratégia musí rešpektovať zmenené geopolitické reálie, v ktorých sa Európa nachádza, a musí vytvoriť vhodné rámcové podmienky pre udržanie konkurencieschopnosti európskych podnikov rešpektujúc regionálne rozdiely. Dôležitým odkazom ministrov je nutnosť posilniť sebestačnosť hospodárstva EÚ a posilniť odolnosť dodávateľských reťazcov znížením závislostí na dovoze výrobkov, surovín a technológií.

Čítať viac
11. 02. 2024

Spoločné stanovisko MH SR zastúpeného D. Sakovou s podpredsedu vlády a ministra životného prostredia T. Tarabu a predstaviteľov Nippon Steel Corporation

Spoločné stanovisko Ministerstva hospodárstva SR zastúpeného podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou s podpredsedu vlády a ministra životného prostredia T. Tarabu a vrcholových predstaviteľov Nippon Steel Corporation a US Steel Košice:

Čítať viac
09. 02. 2024

Denisa Saková podpísala Memorandum o porozumení s inovatívnym japonským výrobcom fotovoltických panelov

Slovensko sa chce stať vstupnou bránou pre rozšírenie novej technológie fotovoltických panelov do Európy. Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková v piatok 9. februára 2024 podpísala v japonskom Tokiu Memorandum o porozumení so spoločnosťou Sekisui Chemical, vyvíjajúcou fotovoltické flexibilné panely, čo vytvára úplne nové možnosti ich použitia.

Čítať viac
10. 01. 2024

Strategická investícia do transformácie slovenského automobilového priemyslu smerom k elektromobilite

Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková predložila v stredu 10. januára 2023 na rokovanie vlády návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Kia Slovakia, s. r. o. v hodnote 29 950 000 eur vo forme úľavy na dani z príjmov, ktorý vláda schválila. V rámci realizácie investičného zámeru sa spoločnosť zaviaže k vynaloženiu oprávnených nákladov v hodnote 107 901 358 eur v období rokov 2024 až 2028, pričom musí zachovať 3 693 existujúcich pracovných miest.

Čítať viac
12. 12. 2023

Denisa Saková: Mesto Prievidza má nový zdroj tepla pre vykurovanie!

Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková dnes (12. decembra 2023) spolu s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richardom Rašim, primátorkou mesta Prievidza Katarínou Macháčkovou a predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza a. s. Petrom Čičmanecom prestrihli pásku pri príležitosti spustenia nového kotla v Prievidzi pre centrálne zásobovanie teplom. Po ukončení výroby elektriny z domáceho uhlia tak domácnosti v meste Prievidza a okolí budú mať zabezpečený už v novom roku 2024 vykurovanie domácnosti a zabezpečenie teplej vody z nového zdroja, ktorý je financovaný z fondov Európskej únie. Celková investícia projektu predstavuje sumu 24,6 mil. eur, pričom z toho 19,9 mil. eur predstavuje nenávratný finančný príspevok.

Čítať viac
12. 12. 2023

Osvedčením o významnej investícii pre „Horná Streda Industrial Park“ zvyšujeme konkurencieschopnosť Slovenska!

Na Hornej Nitre vyrastie nový investičný projekt „Horná Nitra Industrial Park“, pre ktorý vláda SR schválila na svojom rokovaní v utorok 12. decembra 2023 štatút významnej investície. Návrh na schválenie predložila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Prípravou nového priemyselného parku v Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom Ministerstvo hospodárstva (MH) SR reaguje na nižšiu konkurencieschopnosť Slovenska pri získavaní strategických investícií s vyššou pridanou hodnotou.

Čítať viac
06. 12. 2023

Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva D. Saková: Ceny za elektrinu, plyn a teplo, a ďalšie poplatky zostanú stabilné!

Ceny elektrickej elektriny, plynu a tepla sa v roku 2024 nezmenia. Informovala o tom dnes podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková spolu s predsedom Národnej vlády (NR) SR Petrom Pellegrinim a po rokovaní vlády aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom. Ceny energií tak zostanú pre domácnosti i zraniteľných odberateľov na rovnakej úrovni ako v roku 2023, pričom pre maloodberateľov s nízkou spotrebou dokonca ceny elektrickej energie klesnú približne o 10 % za komoditu a ceny plynu klesnú pre tieto subjekty až o takmer 20 % za komoditu. Na nezmenenej úrovni pre všetkých zostanú poplatky a ceny za distribúciu. Rozhodla o tom vláda SR na svojom zasadnutí.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk