30. 05. 2024

Ministerstvo hospodárstva SR podporí výrobu a uskladnenie vodíka zo zelenej energie - spustená je ďalšia výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci oblasti Zelená ekonomika podporí Ministerstvo hospodárstva SR výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vrátane jeho uskladnenia. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených spolu 13,56 mil. eur a žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 4 mil. eur na jeden projekt.

Čítať viac
29. 05. 2024

Šurany Industrial Park získal financovanie aj čas na prípravu priemyselného parku

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková predložila v stredu 29. mája 2024 na rokovanie vlády SR materiál týkajúci sa predĺženia platnosti predkupného práva významnej investície pre Šurany Industrial Park o jeden rok. Vláda SR zároveň schválila viac ako 50 miliónov eur na výkup pozemkov a prípravu parku pre významných investorov.

Čítať viac
29. 05. 2024

Podpredsedníčka vlády SR Denisa Saková: Slovensko posilní spoluprácu so Saudskou Arábiou

Slovensko posilní ekonomickú a obchodnú spoluprácu so Saudskoarabským kráľovstvom. Vláda SR na svojom rokovaní v stredu 29. mája 2024 schválila na návrh podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva SR, Denisy Sakovej, Všeobecnú dohodu o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Saudskoarabského kráľovstva.

Čítať viac
13. 05. 2024

Pracovné stretnutie R. Fica a D. Sakovej: Plánujeme výstavbu nového jadrového bloku vo vlastníctve štátu

Na Slovensku pribudne nový jadrový blok, a to vo vlastníctve štátu. Informoval o tom v pondelok 13. mája 2024 predseda vlády SR Robert Fico s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou po spoločnom pracovnom stretnutí na pôde Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Výstavba doteraz najväčšieho jadrového bloku je plánovaná v Jaslovských Bohuniciach v areáli existujúcej jadrovej elektrárne. Jeho výkon je plánovaný až do úrovne 1 200 megawatthodiny, pričom súčasné jadrové bloky na Slovensku dosahujú výkon okolo 500 megawatthodiny.

Čítať viac
07. 05. 2024

D. Saková v Baku: Okrem diverzifikácie dodávok plynu na Slovensko chceme našu ekonomiku podporovať aj cez rozvoj bilaterálnych vzťahov so štátmi, ktoré majú vysoký ekonomický potenciál

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková otvorila v utorok 7. mája 2024 Podnikateľské fórum v Baku a zúčastnila sa rokovaní o dovoze plynu z Azerbajdžanu na Slovensko. Okrem diverzifikácie dodávok plynu na Slovensko, Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre investície a obchod (SARIO) taktiež pripravilo podnikateľskú misiu, ktorej cieľom je rozvoj bilaterálnych vzťahov so štátmi, ktoré majú vysoký ekonomický potenciál. Skupina podnikateľov z oblasti strojárstva, cestovného ruchu a informačných či komunikačných technológií tak v Baku rokovala o vzájomnej spolupráci medzi slovenskými a azerbajdžanskými firmami.

Čítať viac
02. 05. 2024

Vláda schválila tri investície. Podporí 2 000 pracovných miest a nové výskumno-vývojové centrum v Dolnom Hričove

Na návrh podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej vláda SR schválila na svojom rokovaní vo štvrtok 2. mája 2024 tri investičné pomoci. V Žiline a Trnave tak vznikne 725 nových pracovných miest a spoločnosť ZF Slovakia zachová 1 331 už existujúcich pracovných miest. Investičná pomoc podporí aj vznik nového výskumno-vývojového centra v Dolnom Hričove.

Čítať viac
25. 04. 2024

Spoločnosť Winkelmann od štátu kupuje pozemky v priemyselnom parku, kde plánuje zamestnať 450 ľudí

Štátna spoločnosť MH Invest s. r. o. v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR vo štvrtok 25. apríla 2024 podpísala kúpnu zmluvu so spoločnosťou Winkelmann Building + Industry Slovakia, k. s. MH Invest predáva časť pozemku priemyselného parku v Rimavskej Sobote za 3 542 537 euro bez DPH, ktorú určil znalecký posudok a na ktorom Winkelmann Group postaví závod na výrobu zásobníkov teplej vody. Pod novým vedením a s veľkým úsilím sa spoločnosti MH Invest podarilo odovzdať pozemky 28. marca 2024.

Čítať viac
24. 04. 2024

Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v odstraňovaní byrokracie pre podnikateľov

Zrušenie povinnosti pre obchodníkov so striebrom do 10 g disponovať určeným meradlom na predajni alebo zavedenie možnosti odborne spôsobilej osoby vykonávať funkciu povereného zástupcu až pre troch držiteľov povolenia na podnikanie v energetike. To sú len niektoré z dôležitých opatrení zo zákona, ktorý odbúrava nepotrebnú byrokraciu podnikateľom s úsporou približne 650 tisíc eur a ktorý dnes prerokovala Národná rada Slovenskej republiky na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Čítať viac
24. 04. 2024

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zvyšuje ochranu zraniteľných skupín spotrebiteľov

Národná rada Slovenskej republiky vo štvrtok 24. apríla 2024 schválila Zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Ide o zásadnú revíziu spotrebiteľského práva na Slovensku, ktorá prináša vyššiu ochranu spotrebiteľov aj v online prostredí. Spotrebiteľom tiež predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z doterajších 14 na 30 dní, ak bola zmluva uzavretá pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo pri organizovanom podujatí na predaj a prezentáciu produktov. Motivovať má taktiež obchodníkov k dobrovoľnému ukončeniu porušovania predpisov a odškodneniu spotrebiteľov, čím sa má dosiahnuť čo najrýchlejšia náprava poškodených práv spotrebiteľov.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk