18. 03. 2023

Ako rozvinúť potenciál občanov zo znevýhodnených rómskych komunít v ekonomike Slovenska

Dobré skúsenosti so zamestnávaním Rómov v rôznych typoch firiem na Slovensku a hľadanie ciest ako potenciál občanov zo znevýhodnených rómskych komunít rozvinúť v ekonomike Slovenska ešte viac a systematicky, bolo témou piatkového workshopu v Košiciach. Podujatie v medzirezortnom formáte zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rómske otázky Jánom Herom, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom spravodlivosti SR.

Hlavnými hosťami piatkového pracovného dopoludnia boli reprezentanti spoločností Whirlpool Slovakia, US Steel Košice, Volvo Slovakia, Conec Giraltovce a Kolonial Košice, ale aj bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske otázky Miroslav Pollák. Cieľom podujatia bolo vypočuť si jedinečné skúsenosti piatich firiem na Slovensku o tom, „ako sa to dá“, teda čo ich motivovalo zamerať sa na nábor zamestnancov z radov Rómov, čím si pri tom prešli a ako sa im darí udržiavať zamestnanosť tejto komunity.

Minister hospodárstva SR Karel Hirman, štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec, minister školstva, vedy výskumu a športu SR Ján Horecký, štátny tajomník ministerstva školstva Slavomír Partila, či generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer na stretnutí ocenili zamestnávateľov, ktorí si zvolili náročnejšiu, no dlhodobo efektívnu cestu zamestnávania Rómov. 

Vo vecnej pracovnej diskusii so zástupcami piatich firiem, súčasným aj bývalým splnomocnencom pre Rómske komunity hovorili zástupcovia vlády a ministerstiev o tom, ako zamestnávanie Rómov na Slovensku zvýšiť a aké nástroje použiť na jeho udržanie. Zhodli sa na tom, že zmena paradigmy v prístupe väčšinovej spoločnosti, vyhľadávanie, odborné zaškoľovanie a následný individuálny prístup prinášajú výsledky. Rómovia tým získavajú príležitosť zapojiť sa do plnohodnotného života a firmy pracovnú silu z domáceho trhu práce.

Iniciatíva bude na pôdoryse medzirezortnej pracovnej skupiny pokračovať a v spolupráci so samosprávami, či neziskovými organizáciami má ambíciu formulovať a prijať legislatívne, či odporúčacie opatrenia pre firmy motivujúce k posilneniu zamestnávania Rómov.

Poďakovanie za organizáciu workshopu patrí tímu zamestnancov MH SR a Valaliky Industrial Park, na pôde ktorého sa podujatie v Košiciach uskutočnilo.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk