26. 03. 2019

Automobilový priemysel čakajú v blízkej budúcnosti významné zmeny, ovplyvnia aj SR

Elektromobilita, autonómne vozidlá, znižovanie emisií a ďalšie témy ovplyvnia blízku budúcnosť automobilového priemyslu. Na piatom ročníku automotive konferencie Newmatec 2019 o tom diskutovali odborníci z viacerých krajín. Podujatie otvoril minister hospodárstva Peter Žiga, zúčastnili sa ho aj štátni tajomníci ministerstiev krajín V4, pod ktoré spadá problematika automobilového priemyslu a inovácií.

Automobilový priemysel čakajú v blízkej budúcnosti významné zmeny, ktoré budú mať výrazný dopad aj na slovenské firmy. V najbližších rokoch zaznamená výroba áut na alternatívne pohony prudký nárast a do popredia sa dostanú elektromobily na batérie či na vodíkový pohon. Ak má slovenský automobilový priemysel zostať konkurencieschopný, musí na tieto zmeny reagovať už dnes. Zhodli sa na konferencii Newmatec 2019 v Šamoríne predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP) a minister hospodárstva SR Peter Žiga. Zhodli sa tiež na tom, že potreba znižovania emisií, s tým súvisiaci prechod na iné formy mobility, autonómne vozidlá a ďalšie prichádzajúce trendy predstavujú nutnosť diskusií s odborníkmi, ale aj spoluprácu v rámci krajín Visegrádskej štvorky (V4). Ak chce Slovensko podľa ministra P. Žigu zostať medzi lídrami v automobilovom priemysle, musí reflektovať na súčasné trendy elektrifikácie vozidiel a prechod k čistejšej doprave.

Zvyšujúci sa záujem o nové druhy mobility cítiť aj medzi spotrebiteľmi, ktorí inklinujú k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a udržateľným zdrojom energie," zdôraznil minister. V tejto súvislosti vyvstáva podľa neho otázka, prečo by sme elektrické komponenty na výrobu týchto áut mali dovážať zo zahraničia a nemohli si ich vyrobiť „doma". „Rovnako ako ostatné európske krajiny, musíme tiež zamerať svoje aktivity aj na podporu výskumu a vývoja v oblasti batérií, a to nie len v súvislosti s elektromobilitou, ale aj s  uskladnením energie," zdôraznil šéf rezortu hospodárstva.

Slovensko je automobilovou veľmocou, o čom svedčia aj čísla z roku 2018. Podiel automotive priemyslu na HDP SR tvorí 13 %, Slovensko eviduje 198 vyrobených vozidiel na tisíc obyvateľov, podiel na priemyselnom exporte Slovenska činí 35 % a viac ako 154 tisíc ľudí pracuje práve v tomto odvetví. Ani toto však podľa ZAP nemusí zaručiť úspešné napredovanie bez inovácií a zachytenia trendov. Účastníci konferencie za zhodli, že vozidlá na alternatívny pohon predstavujú najväčšiu výzvu v celej histórii automobilového priemyslu a automobilky sa novým trendom musia prispôsobiť. S rozmachom alternatívnych pohonov úzko podľa ZAP súvisia aj ďalšie témy - dostupnosť infraštruktúry, podpora trhu, záujem či motivácia zákazníkov. K ďalším významným trendom patrí prechod na autonómne riadenie, zmeny v pohľade na otázky bezpečnosti, úplne iné chápanie mobility. Okrem toho je potrebné vnímať aj nové trendy vo výrobných procesoch, v ich digitalizácii a automatizácii.

 

SITA, Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk