28. 02. 2023

Bilaterálne stretnutie ministra hospodárstva Karla Hirmana s ukrajinským ministrom pre energetiku Germanom Galushchenkom

Švédsky Štokholm bol pri príležitosti aktuálneho švédskeho predsedníctva v Rade EÚ v uplynulých dňoch miestom neformálneho zasadnutia Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku. Minister hospodárstva Karel Hirman sa zároveň stretol na bilaterálnom rokovaní s ukrajinským ministrom pre energetiku Germanom Galushchenkom. Hlavnými témami stretnutia boli aj vzhľadom na vojnový konflikt vedený Ruskou federáciou na území Ukrajiny najmä spoločná spolupráca v oblasti energetiky, tranzit ropy a export ropných produktov na Ukrajinu, ako i ďalšie spoločné slovensko-ukrajinské aktivity.

Predmetom diskusie bol i tranzit zemného plynu, ktorý smerom na Slovensko prúdi cez územie Ukrajiny. Nemenej dôležitá je medzi Slovenskom a Ukrajinou aj spolupráca v oblasti jadra a jadrovej energetiky, a to najmä z dôvodu potreby diverzifikácie zdrojov paliva. Rovnako tak ukrajinský minister Galushchenko informoval Karla Hirmana o stave energetickej sústavy na území Ukrajiny, ktorá je aktuálne vzhľadom na prebiehajúce boje v krajine a po opakovaných útokoch zameraných na zničenie jej kritickej infraštruktúry v stabilizovanom stave.  

Minister Karel Hirman zároveň opätovne vyjadril podporu Ukrajine a pomoc Slovenska pri jej obnove: „To, čím prechádza Ukrajina, si na Slovensku mnohí ľudia nevedia predstaviť. Zažil som to a videl na vlastné oči miesta, ktoré sú mi blízke. Ukrajina nám je však veľmi blízka i vďaka intenzívnemu prepojeniu v oblasti energetiky. Z tohto hľadiska bude ministerstvo hospodárstva Ukrajine maximálne nápomocné pri obnove a prehĺbení začlenenia ukrajinskej energetiky a hospodárstva do spoločného trhu Európskej únie.“

Tlačový odbor MH SR 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk