20. 05. 2020
minister hospodárstva

Cestovné kancelárie a klienti sa dočkajú pomoci, návrh MH SR prešiel vládou aj parlamentom

Vládny kabinet a národná rada schválili návrh rezortu hospodárstva, ktorý podáva pomocnú ruku cestovným kanceláriám aj ich klientom. Cestovky budú môcť navrhnúť klientom odloženie zájazdu až do konca augusta 2021. Ministerstvo zároveň definovalo skupiny osôb, ktoré môžu požiadať o okamžité vyplatenie peňazí, ktoré doteraz uhradili za zájazd – medzi nimi aj ľudia zasiahnutí koronakrízou, tehotné ženy, ale aj starší ako 65 rokov. 

Cestovné kancelárie budú mať možnosť dohodnúť sa s klientmi na odklade zájazdu, resp. na náhradnom termíne do 31. augusta 2021. Klient sa bude môcť rozhodnúť, či sa s cestovkou dohodne na výmene za iný zájazd alebo na absolvovaní pôvodne vybranej dovolenky v neskoršom termíne. Ak by sa cestovná kancelária s klientom nedokázala dohodnúť na zmene zájazdu do konca augusta 2021, bude následne musieť klientovi do dvoch týždňov (teda najneskôr do 14. septembra 2021) vrátiť peniaze, ktoré dovtedy za dovolenku zaplatil – bez ohľadu na to, či išlo o zálohu alebo o plnú sumu.  „V súčasnej situácii nie je možné prísť s dokonalým riešením. Urobili sme však to najlepšie, čo sme mohli – chceme ochrániť cestovky pred masívnym krachom, a na druhej strane chránime klientov, čiže spotrebiteľov, aby neprišli o svoje peniaze,“ uviedol vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík.  

Rezort hospodárstva zadefinoval 5 skupín, ktoré s dohodou nemusia súhlasiť a môžu požiadať prakticky ihneď priamo o vyplatenie peňazí, a to v závislosti od toho, ako sa im zmenila sociálna situácia v súvislosti s koronakrízou. Pôjde o ľudí, ktorí prišli o zamestnanie, ale aj o podnikateľov a živnostníkov, ktorých prevádzky boli uzavreté alebo tým podstatne utrpeli a mohli čerpať peniaze z opatrení vlády. Výnimka okamžitého vrátenia peňazí bude platiť aj tehotné matky či osamelých rodičov, ktorí čerpali tzv. karanténne OČR. Poslednou skupinou, ktorá bude mať výnimku, sú ľudia starší ako 70 rokov. Tieto skupiny by mali mať právo na vrátenie peňazí do 14 dní (viac informácií nižšie).  

Odklady zájazdov na podobnom princípe už schválilo 12 členských štátov Európskej únie, hoci výhrady má Európska komisia, ktorá upozorňuje na zásah do práv spotrebiteľov. „Spolu s Českom sme len druhou krajinou, ktorá neuzákoní povinný odklad pre všetkých klientov, ale definuje výnimky. Dali sme si veľmi záležať na skupinách, ktoré budú od tohto pravidla oslobodené. Budeme sa preto snažiť Európskej komisii vysvetliť, že takéto riešenie je primeraným a odôvodneným zásahom do práv spotrebiteľov,“ uzavrel Richard Sulík. Návrh zákona počíta aj so situáciou, ak by cestovná kancelária v nasledujúcich mesiacoch skrachovala. „Ak by hrozilo, že by sa nejaká cestovná kancelária dostala do insolventnosti kvôli vyplateniu tých niektorých skupín klientov, tak v tom prípade zo štátneho fondu, za týmto účelom vytvoreným, sa poskytne účelová pôžička na vykrytie cashflow,“ upresnil premiér Igor Matovič. Návrh zákona bude ešte musieť prerokovať a schváliť v skrátenom legislatívnom konaní parlament.

 

VÝNIMKY - kto bude môcť požiadať o okamžité vrátenie peňazí (do 14 dní)?    

Cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, ak je: 

  1. počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 v Slovenskej republike zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

  2. samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku,

  3. osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom,

  4. osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením,

  5. osobou s vekom 65 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom obdobnom doklade totožnosti.

 

Odbor komunikácie MH SR, TASR; foto: TASR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk