25. 04. 2023

Ďalšia diverzifikácia zdrojov zemného plynu!

Minister Karel Hirman v utorok 25. apríla 2023 podpísal v bulharskej Sofii memorandum o porozumení na podporu spolupráce medzi spoločnosťami Bulgartransgaz (Bulharsko), Transgaz (Rumunsko), FGSZ (Maďarsko), Eustream (Slovensko) a SOCAR (Azerbajdžan). Ministerstvo hospodárstva (MH) SR tak napĺňa ďalšie kroky na ceste k diverzifikácii dodávok plynu a k zabezpečeniu náhrady ruského plynu v slovenskom energetickom mixe najmä v súčasnej situácii po vypuknutí vojny na Ukrajine a s cieľom odstránenia extrémnej nestability cien energetických komodít. MH SR zároveň podporuje partnerstvá za hranicami Európskej únie v snahe posilniť strategickú nezávislosť a energetickú bezpečnosť Slovenska.  

Účastníkmi memoranda o porozumení sú okrem Ministerstva hospodárstva SR aj Ministerstvo energetiky Bulharskej republiky, Ministerstvo energetiky Rumunska, Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska, Ministerstvo energetiky Azerbajdžanskej republiky. Podpisom memoranda zúčastnené krajiny vysielajú signál, že sú pripravené vytvoriť nový koridor pre dovoz zemného plynu do Európy, spolupracovať s partnermi v Azerbajdžane pri zdvojnásobení ich exportu plynu do Európskej únie (EÚ) a prispieť k celkovej diverzifikácii dodávok plynu v regióne.  

Minister Karel Hirman rovnako víta iniciatívu prevádzkovateľov prepravných sietí v našom regióne pre využitie a modernizovanie existujúcej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť dodatočné dodávky plynu z Azerbajdžanu. „Chcel by som vyjadriť plnú podporu Ministerstva hospodárstva SR iniciatíve našich prevádzkovateľov prenosových sústav uskutočniť nový koridor z Azerbajdžanu do strednej a východnej Európy. Má potenciál významne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti dodávok plynu v regióne, a tým aj v celej EÚ. Som rád, že sme tento proces začali podpísaním memoranda o porozumení. Verím, že Únia bude projekt hodnotiť pozitívne a podporí naše úsilie politicky aj finančne.“ Minister Karel Hirman zároveň poďakoval zástupcom príslušných spoločností za doterajšiu intenzívnu prácu.

Následne sa Karel Hirman zúčastnil konferencie „Zelená energia pre budúcnosť“, ktorá sa taktiež konala v bulharskej Sofii. Minister v tejto súvislosti skonštatoval, že v súčasnosti žijeme vo významnom prechodnom období, kedy je dekarbonizovaná budúcnosť ešte vzdialená, avšak tradičné energetické prostredie sa už mení. „Podporujú sa nové energetické partnerstvá, čo sa potvrdilo podpísaním memoranda o porozumení dnes ráno. Preto je spolupráca rozhodujúca aj pri udržiavaní pragmatickej a neideologickej diskusie, najmä pokiaľ ide o budúce využívanie plynu a jadrovej energie,“  uviedol.  

Témou boli aj ambiciózne ciele EÚ v oblasti klímy, ktorých dosiahnutie bude podľa neho náročné. Náklady na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov však v posledných desaťročiach výrazne klesli. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať a podiel energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe sa bude zvyšovať, čo pôjde ruka v ruke s elektrifikáciou v doprave a priemysle.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk