12. 12. 2023

Denisa Saková: Mesto Prievidza má nový zdroj tepla pre vykurovanie!

Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková dnes (12. decembra 2023) spolu s primátorkou mesta Prievidza Katarínou Macháčkovou a predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza a. s. Petrom Čičmancom prestrihli pásku pri príležitosti spustenia nového kotla v Prievidzi pre centrálne zásobovanie teplom. Po ukončení výroby elektriny z domáceho uhlia tak domácnosti v meste Prievidza a okolí budú mať zabezpečené už v novom roku 2024 vykurovanie domácnosti a zabezpečenie teplej vody z nového zdroja, ktorý je financovaný z fondov Európskej únie. Celková investícia projektu predstavuje sumu 24,6 mil. eur, pričom z toho 19,9 mil. eur predstavuje nenávratný finančný príspevok.

Ako uviedla podpredsedníčka vlády D. Saková: „Riešenie nového centrálneho zásobovania teplom v meste bolo nevyhnutné. Uvedomujeme si, že transformácia regiónu Hornej Nitry po uzatvorení baní je dôležitou témou. Budeme sa snažiť regiónu pomôcť nielen čo sa týka pracovných možností, som dnes však veľmi rada, že môžeme oznámiť i zabezpečenie nového zdroja tepla. Ľudia sa tak vo svojich domácnostiach nemusia obávať zimy.“

Prievidzské tepelné hospodárstvo má nový zdroj tepla vrátane tepelného napájača a rozvodov, ktorý bol financovaný z piatich samostatných projektov  v rámci  Operačného programu Kvalita životného prostredia. Novú plynovú kotolňu zároveň doplnia aj ďalšie zdroje vykurovania z obnoviteľných zdrojov - tepelné čerpadlá využívajúce energetický potenciál banskej vody, solárny systém na dohrev sieťovej vody vo výmenníku zostáv tepelných čerpadiel a kotol na drevnú štiepku. Pomoc pri realizácii zabezpečovala aj Slovenská inovačná a energetická agentúra v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk