17. 05. 2019

Na rokovaní Asociácie priemyselných zväzov sa diskutovalo aj o podnikateľskom prostredí

Časť podnikateľov si myslí, že podnikanie na Slovensku prestáva byť atraktívne. Na túto tému hovorili zástupcovia priemyselných firiem na valnom zhromaždení Asociácie priemyselných zväzov (APZ) v Bratislave. Podujatia sa zúčastnil aj minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý s takýmto názorom nesúhlasil. Slovensku sa podľa neho stále darí získavať zahraničných investorov, najmä do zaostalých regiónov,  vláda sa systematicky zaoberá znižovaním byrokratickej záťaže a pripomenul aj zásadné opatrenia na podporu priemyslu, ktoré vláda schválila v apríli.  

Prezident APZ Alexej Beljajev si myslí, že jednou z najväčších bariér v podnikaní na Slovensku je nepredvídateľnosť mzdových výdavkov. Vládu preto vyzval, aby prijala opatrenia, ktoré zabezpečia stabilitu.  Priemyselné zväzy tiež považujú za podstatnú aj systémovosť prijímaných legislatívnych opatrení. Kabinet preto žiadajú, aby dôležité legislatívne zmeny so značným vplyvom na podnikateľský sektor neboli predkladané ako poslanecké, ale ako vládne návrhy a prechádzali riadnym pripomienkovým konaním.

Minister hospodárstva v súvislosti s touto diskusiou pripomína, že na Slovensko prišlo aj po roku 2015 dosť  investícií, vrátane veľkých a dokonca aj bez podpory štátu. Za všetky pripomenul Amazon pri Seredi, Minebeu v Košicach či  Mubeu v Kežmarku. Podľa Žigu „pribúdajú aj spoločnosti, ktoré investujú do pridanej výroby, výskumu a vývoja, alebo do menej rozvinutých regiónov." Podľa posledných aktuálnych údajov rezort spolu s agentúrou SARIO má rozpracovaných približne 80 projektov v hodnote 4,4 miliardy eur, tretina z nich sa týka najmenej rozvinutých okresov a takmer polovica východného Slovenska. Minister Žiga pripustil, že vzhľadom na medzinárodnú situáciu a súčasné riziká ako brexit, cena ropy, colné bariéry a pod., sú investori opatrnejší. „Tento trend neistoty sa týka nielen Slovenska, ale prakticky celej Európy. O záujme investor o Slovensko svedčia ale aj čísla," zdôraznil P. Žiga.

Vláda si dôležitosť stabilného legislatívne prostredia a jeho predvídateľnosť pre podnikanie uvedomuje. V apríli sa preto v materiáli, ktorý vznikol v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu ale týka sa celého priemyslu, zaviazala k tomu, že pri príprave a schvaľovaní zákonov sa bude zohľadňovať plánovací cyklus podnikovej sféry. Legislatívne zmeny by pritom mali byť prijímané v takom časovom predstihu, aby sa podnikatelia ne vedeli  pripraviť. Spravidla by k zmenám, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie, malo prichádzať k 1. januáru kalendárneho roka.

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk