13. 10. 2017

Dvojaká kvalita produktov v EÚ existuje a spotrebitelia už viac nechcú byť klamaní

Dvojaká kvalita potravín v Európskej únii (EÚ) existuje, spotrebiteľ je často klamaný výrobcami, a to je pre nás neprípustné. To je jeden zo záverov, ktorý deklarovali účastníci dnešného summitu Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých, ktorý sa konal v Bratislave. Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu poškodzujú spotrebiteľov. Zástupcovia Európskej komisie predstavili plán na riešenie problému dvojakej kvality potravín, ktorý by sa mal napĺňať počas ďalších dvoch rokov.

"Som veľmi rád, že sa diskusia rozšírila z diskusie o potravinách na diskusiu o produktoch. Jednotný trh, ktorý máme v rámci EÚ je jedna fantastická vec. Voľný pohyb kapitálu, osôb, ale hlavne výrobkov a služieb je to, čo dáva priestor pre 500 miliónov obyvateľov EÚ, aby sa dostávali k rovnakým výrobkom a rovnakým službám na tomto trhu," doplnil slovenský minister hospodárstva Peter Žiga.

Preto sa podľa neho musí bojovať za to, aby tento trh nebol imaginárny, ale reálny. "Považujeme za kľúčové, aby spotrebitelia mali dostatok informácií o ponúkaných produktoch, aby neboli uvádzaní do omylu a aby v dôsledku nesprávnych či neúplných informácií nebolo narušené ich rozhodovanie o kúpe tovarov a služieb. Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu poškodzujú spotrebiteľov, a zároveň negatívne vplývajú na podnikateľské prostredie. Práve preto sa už nielen potraviny, ale aj výrobky stali témou dnešného summitu," dodal.

Účastníci rokovaní sa jednoznačne zhodli, že má existovať jednotná a spoločná metodika na testovanie potravín a výrobkov. V súčasnosti je platná legislatíva, ktorá už dnes dáva možnosť na to, aby sa únia vyrovnala s dvojitou kvalitou potravín. "Jednou z nich je legislatíva, ktorá hovorí o nekalých obchodných praktikách. Zároveň sme povedali, že ak táto legislatíva a jej implementácia v praxi nebude fungovať, budeme opäť tlačiť na to, aby bola ešte prísnejšia," avizovala slovenská ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Komisárka pre spravodlivosť, ochranu práv spotrebiteľov a rovnosť žien a mužov Věra Jourová uviedla, že prišla na summit predstaviť plán na riešenie problému dvojakej kvality potravín. Poľa jej slov by sa plán mohol napĺňať počas ďalších dvoch rokov. Jednoznačným zámerom je podľa nej spojenie síl, a to Európskej komisie (EK) a národných orgánov, ktoré sledujú situáciu na trhu z pozície záujmu spotrebiteľov. "Zároveň sme vo veľmi intenzívnom dialógu s výrobcami a obchodníkmi. A vyzývame aj spotrebiteľov, aby aj oni vyvíjali tlak na to, aby sa zvýšila kvalita tam, kde je znížená," priblížila eurokomisárka.

Čo sa týka jednotnej metodiky pri testovaní produktov, podľa Jourovej by malo vedecké centrum EK spoločne s expertmi z jednotlivých členských štátov a s prizvaním výrobcov dospieť k technickému spôsobu merania a porovnávania produktov. "Aby z toho vznikla metodika, ktorá bude používaná v členských štátoch a ktorú nebude nikto spochybňovať," dodala. Myslí si, že môže byť hotová niekedy v januári - februári budúceho roka.

TASR, odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk