20. 02. 2017

EÚ podporila dôležité slovenské plynárenské projekty, zvýšia energetickú bezpečnosť

Výstavba prepájacieho plynovodu Poľsko – Slovensko a štúdia uskutočniteľnosti plynovodu Eastring získali podporu takmer 109 miliónov eur z európskych zdrojov. EÚ prostredníctvom nástroja CEF (Connecting Europe Facility) na základe najnovšej výzvy investuje do kľúčovej energetickej infraštruktúry v rámci 18 projektov až 444 miliónov eur.

 

„Fakt, že Slovensko získalo podporu EÚ pre dva dôležité projekty v plynárenstve, je nesporný úspech. Prepojenie Slovenska so susedným Poľskom, ale aj plynovod Eastring, sú dobré správy pre vyššiu energetickú bezpečnosť Slovenska, ako aj celej EÚ,“ privítal rozhodnutie minister hospodárstva Peter Žiga.

 

Budovanie plynárenského prepojenia Slovensko – Poľsko získalo takmer 108 miliónov eur. Prepojenie majú postaviť prevádzkovatelia plynovodov - slovenský Eustream a poľský Gaz System. Projekt preukázal spoluprácu prevádzkovateľov sietí, prínosy projektu pre energetickú bezpečnosť a jeho integrálny význam pre severo-južné prepojenia v regióne. Európska Komisia hodnotila kvalitu žiadosti mimoriadne pozitívne.

 

Hlavné ciele nového prepojenia sú diverzifikácia trás a zdrojov zemného plynu, zvýšenie bezpečnosti dodávok a posilnenie integrovaného a likvidného trhu s plynom. Projekt umožní prístup k zemnému plynu na poľskom trhu vrátane plynu z tamojšieho LNG terminálu a nadväzuje na ďalšie projekty, ako je slovensko-maďarské prepojenie, ale aj plánovaný projekt Eastring.

 

Podporu milión eur získala aj štúdia realizovateľnosti pre plánované plynárenské prepojenie Eastring. Pre projekt je kľúčová a môže ho významne urýchliť. Na štúdiu budú nadväzovať ďalšie strategické rozhodnutia.

 

Eastring je spoločný projekt plynového prepojenia medzi  Rumunskom, Bulharskom, Maďarskom a Slovenskom. Ešte v júli podpísal minister Peter Žiga memorandum o porozumení so svojím bulharským partnerom.

 

Slovenská republika dlhodobo presadzuje projekt Eastring najmä v nadväznosti na početné výhody. Znamenal by príspevok k energetickej bezpečnosti a diverzifikácii dodávok zemného plynu do Európy, malo by ísť o nový plyn z Kaspického regiónu v kontexte Energetickej únie, poskytnutie koridoru pripraveného pre transport zemného plynu z juhovýchodnej Európy do západnej Európy a výrazne by prispel k integrácii plynárenských trhov. V porovnaní s ostatnými projektmi predstavuje najefektívnejšie riešenie z hľadiska hospodárnosti. Umožňuje pokračovanie využívania existujúcej rumunskej a bulharskej tranzitnej infraštruktúry a bude k dispozícii pre každého záujemcu, plne v súlade s pravidlami EÚ.

 

 

 

Viac informácii o rokovaní výboru CEF je na stránke EÚ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-280_en.htm

 

 

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk