30. 04. 2019

Jadrová energetika nemôže byť nástrojom politického boja

Absolútnou prioritou Slovenska je aplikovanie najvyšších kritérií jadrovej bezpečnosti, zdôraznil premiér Peter Pellegrini na 14. ročníku Európskeho jadrového fóra (ENEF), ktoré sa tento rok koná v Prahe. Úrovňou jadrovej expertízy a jadrovej bezpečnosti sa Slovensko dlhodobo zaraďuje medzi krajiny s vysokým štandardom. Opakovane to potvrdili relevantné medzinárodné expertné tímy z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, Združenia západoeurópskych jadrových regulačných orgánov či  Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD.

Rokovania ENEF patria medzi prioritné podujatia organizované Európskou komisiou (EK). Vysielajú jasný politický signál, že záujmom EK , ale aj ostatných  členských štátov EÚ, vrátane Slovenska, je s veľkou zodpovednosťou pristupovať k problémom jadrovej bezpečnosti, transparentnosti, využívaniu jadrovej energetiky a jej miestu v rámci energetickej politiky EÚ v kontexte znižovania emisií skleníkových plynov. Tohtoročného rokovania sa zúčastnil aj český premiér Andrej Babiš, slovenský minister hospodárstva Peter Žiga, jeho rumunský kolega Anton Anton, designovaný český minister priemyslu Karel Havlíček, riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol, generálny riaditeľ Jadrovej energetickej agentúry William Magwood, ako aj predstavitelia Európskej komisie, europarlamentu a ďalších  približne 200 medzinárodných hostí z oblasti energetického priemyslu, financií, štátnej a verejnej správy.

V súčasnosti je zhruba 55 percent energie na Slovensku vyrobených z jadra. Po dostavbe 3. a 4. bloku v Mochovciach to bude ešte viac. „Vďaka jadrovej a vodnej energii dosahuje Slovensko 80-percentný podiel nízkouhlíkových zdrojov na výrobe elektrickej energie, čím sa zaraďujeme k top krajinám v rámci EÚ,“  prízvukuje minister hospodárstva P. Žiga. Podľa neho je „nevyhnutné, aby jadrová energetika bola neoddeliteľnou súčasťou európskeho nízkouhlíkového energetického konceptu." Slovenský šéf rezortu hospodárstva v tejto súvislosti zdôrazňuje, že „je potrebné akceptovať zásadu technologickej neutrality, miery flexibility a slobodnej voľby energetického mixu, ktorý sa musí opierať o národné východiská a o potenciál krajiny."

Slovensko prevádzkuje svoje bloky jadrových elektrární bezpečne a spoľahlivo a  premiér Pellegrini účastníkov pražskej konferencie ubezpečil, že „ak by neboli splnené všetky požiadavky na jadrovú bezpečnosť a s pozitívnym výsledkom by neboli odskúšané všetky systémy a zariadenia, uvádzanie nových blokov v Mochovce do prevádzky nebude povolené." Premiér tiež zdôraznil na margo nepravdivých a zavádzajúcich informácií, ktoré sa v súvislosti dostavbou mochoveckých blokov šíria, že jadrová energetika nemôže byť  nástrojom politického boja a musí byť témou pre konštruktívnu a pragmatickú diskusiu. Minister hospodárstva Peter Žiga sa už v tejto súvislosti stretol s rakúskou ministerkou pre trvalú udržateľnosť a turizmus Elisabeth Köstinger, ktorú ubezpečil, že „absolútnou prioritou je bezpečnosť obyvateľov, a to platí aj o obyvateľoch susedných štátov." Rakúsko ako susedná krajina má odlišný pohľad na energiu z jadra. Slovensko tento fakt rešpektuje, ale nesúhlasí so šírením nepravdivých informácií. Ďalšie v poradí už pätnáste zasadnutie Európskeho jadrového fóra sa uskutoční na budúci rok v Bratislave.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk