21. 03. 2024

Jadrová energia má zásadným spôsobom prispieť k zabezpečeniu dostatku energie aj k dekarbonizácii

Na historicky prvom Jadrovom samite (Nuclear Energy Summit) v Bruseli až 36 krajín, vrátane Číny, Indie a USA, hovorilo o nenahraditeľnom význame jadrovej energie pri zabezpečení dostatku zdrojov pre bežnú spotrebu aj priemysel. Diskutujúci zároveň zdôraznili nezastupiteľnú úlohu jadrovej energie pri prechode od fosílnych palív. Jednou z tém na samite boli aj formy financovania výstavby nových zdrojov i prípadné predlžovanie životnosti existujúcich reaktorov. Francúzsko v tejto veci vyvíja iniciatívu, aby sa do financovania týchto projektov vo väčšej miere zapojili multilaterálne inštitúcie, ako sú Svetová banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, alebo ich ekvivalenty z Ázie či Ameriky.

„Som veľmi rád, že Európska únia je schopná meniť svoj pohľad na vec. Keď sme v roku 2007 hovorili o začatí výstavby nových blokov jadrovej elektrárne v Mochovciach, boli sme  kritizovaní. Dnes sa situácia zmenila a spoločne tu deklarujeme záujem zabezpečiť dostatok elektrickej energie, ktorú v Európe potrebujeme, napríklad aj na výrobu automobilov,“ povedal účastníkom samitu predseda vlády Slovenskej republiky (SR) Robert Fico. 

 

„Chcem energeticky silné Slovensko, ktorého základom bude bezpečná a stabilná výroba v jadrových elektrárňach, ktoré budeme dopĺňať alternatívnymi zdrojmi. Vláda preto bude pracovať nielen na dokončení výstavby nových blokov v Mochovciach, ale budeme podnikať kroky aj na to, aby sme na Slovensku mohli postaviť úplne nový jadrový zdroj,“ zdôraznila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Na záver samitu krajiny podpísali spoločné vyhlásenie, ktorým sa štáty zaväzujú vytvárať podmienky umožňujúce podporu a konkurencieschopné financovanie predĺženia životnosti existujúcich jadrových reaktorov a výstavby nových jadrových zdrojov.

Organizátorom historicky prvého Jadrového samitu v Bruseli bola okrem belgickej vlády aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Slovensko na samite zastupoval premiér SR Robert Fico a podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.     

 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk