12. 02. 2024

K. Šaško na neformálnom zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť v Belgicku

Štátny tajomník Kamil Šaško viedol v dňoch 8. – 9. februára 2024 slovenskú delegáciu na neformálnom zasadnutí ministrov pre konkurencieschopnosť v Belgickom Genku, ktoré je známe svojou bohatou baníckou minulosťou a naštartovaním prerodu na moderné mesto podporujúce inovácie a zelené technológie. Hlavnou témou diskusie bolo smerovanie novej priemyselnej politiky Európskej únie (EÚ) a poskytnutie usmernenia pre novú Európsku komisiu, ktorá začne pôsobiť po voľbách v Európskom parlamente. Prítomní ministri sa zhodli, že nová priemyselná stratégia musí rešpektovať zmenené geopolitické reálie, v ktorých sa Európa nachádza, a musí vytvoriť vhodné rámcové podmienky pre udržanie konkurencieschopnosti európskych podnikov rešpektujúc regionálne rozdiely. Dôležitým odkazom ministrov je nutnosť posilniť sebestačnosť hospodárstva EÚ a posilniť odolnosť dodávateľských reťazcov znížením závislostí na dovoze výrobkov, surovín a technológií. 

K. Šaško v diskusii zdôraznil, že: „Európske politiky musia riešiť hlavné problémy, ktorým podnikatelia čelia, najmä vysoké ceny energií. V krízových časoch je nutné pokračovať v štátnej podpore podnikov, z dlhodobého hľadiska však podnikatelia musia mať vytvorené podmienky, ktoré im umožnia úspešne čeliť zahraničnej konkurencii.“ Popri podpore podnikateľov sa však podľa K. Šaška nesmie zabúdať ani na sociálne aspekty, prechod na zelené a digitálne hospodárstvo musí ísť ruka v ruke so zvyšovaním životnej úrovne občanov.

V diskusii na tému prepojenia inovácií s priemyslom a o budovaní technologickej infraštruktúry Slovensko vyzdvihlo dôležitosť lepšieho prístupu podnikateľov k finančným programom EÚ, zjednodušenie registrácie práv na ochranu výsledkov výskumu, najmä patentov a prínosy cezhraničnej výmeny expertov. K. Šaško upozornil na problém, s ktorým sa stretávajú inovatívne firmy v snahe získať financovanie na svoje produkty pred ich úspešným trhovým presadením.

Existujú možnosti, ako  získať dostupné financovanie na základný výskum, ktorý je zväčša hradený z verejných zdrojov, avšak kritickým bodom je financovanie potrebné na komerčné presadenie produktu, na čo je potrebný súkromný kapitál. Práve ten je veľakrát problematické v EÚ získať.

Rokovanie ministrov končilo pracovným obedom, ktorého hosťom bol i bývalý taliansky premiér Enrico Letta. E. Letta bol poverený vypracovaním nezávislej hodnotiacej správy o stave jednotného trhu EÚ.

  

Tlacový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk