02. 03. 2023

Karel Hirman otvoril Smart Cities India Expo 2023 v Naí Dillí a stretol sa s indickým ministrom pre obchod a priemysel Piyushom Goyalom

Minister hospodárstva SR Karel Hirman odcestoval do Indie, kde otvoril spolu s ministrom pre cestnú dopravu a diaľnice v Indii Nitinom Gadkarim 8. ročník významnej medzinárodnej výstavy Smart Cities India Expo 2023 v hlavnom meste Naí Dillí. Ide o jeden z najväčších veľtrhov na tému „smart cities“ v Ázii. Veľtrhu sa so svojou expozíciou už po druhý rok zúčastnilo i Slovensko, a to prostredníctvom Národného projektu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorý zabezpečil akvizíciu spolu až 21 slovenských inovatívnych firiem z kategórie malých a stredných podnikov. Výstavy sa zúčastnilo celkovo viac ako tisíc vystavovateľov z celého sveta, pričom zástupcovia slovenskej podnikateľskej misie už počas prvého dňa evidovali veľký záujem o spoluprácu so slovenskými firmami.  „Toto považujem za príklad dobrej podpory podnikateľských aktivít zo strany štátu na medzinárodných trhoch, a to najmä pre malé a stredné firmy, osobitne v krajinách, ktoré sú pre nás geograficky vzdialenejšie. Takáto podpora umožňuje nadviazať firmám, ktoré majú obmedzené finančné zdroje aj priamy kontakt s ich možnými obchodnými partnermi alebo upevniť už existujúce obchodné vzťahy. Pretože i v čase internetu je osobný kontakt nenahraditeľný. A osobné rokovanie sú dôležité zvlášť v krajinách, kde to patrí k tradíciám miestnej krajiny ako je aj India a dodávateľ či odberateľ musí poznať svojho obchodného partnera osobne,“ uviedol Karel Hirman.

Účasť na výstave zabezpečil Národný projekt SARIO aj v úzkej spolupráci so Stálym zastupiteľstvom Slovenskej republiky v Dillí, ktoré veľmi aktívne reprezentuje Slovensko a napomáha rozvoju bilaterálnych vzťahoch v oblasti ekonomiky a hospodárskej spolupráce na čele s veľvyslancom Róbertom Maxiánom a ekonomickým diplomatom Patrikom Líškom.

Minister Karel Hirman sa taktiež zúčastnil dôležitého bilaterálneho rokovania s indickým kolegom -  ministrom pre obchod a priemysel Piyushom Goyalom. Počas stretnutia sa ministri venovali najmä téme širokospektrálnej a ambicióznej dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Indiou. Karel Hirman prezentoval stanovisko Slovenska, ktoré podporuje dohodu v zmysle mandátu udeleného členskými krajinami EÚ, a to vrátane záujmov Slovenskej republiky tak, aby boli riešené ako celok a aby nedošlo k ich nezohľadneniu v čiastkových dohodách.

Aktuálne sa Slovensko pripravuje na 11. zasadnutie slovensko-indickej medzivládnej komisie, ktoré sa uskutoční opäť po štyroch rokov v júni v Bratislave. Ide o významný nástroj na komunikáciu aktuálnych výziev v našich bilaterálnych ekonomických vzťahoch.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk