21. 06. 2022

Kroky rezortu hospodárstva v energetike v posledných štyroch mesiacov

Prinášame sumár opatrení, ktoré predstavitelia MH SR urobili v období posledných štyroch mesiacov v súvislosti s elektrinou, plynou i ropou.

 

Opatrenia v súvislosti s elektrinou:

 1. Docielili sme dohodu so Slovenskými elektrárňami, podľa ktorej na roky 2023 a 2024 nestúpnu ceny elektriny oproti dnešným cenám, to je 13,9 centa na jednu kWh. K tejto dohode už máme takmer finálnu zmluvu, ktorá bude podpísaná v blízkej budúcnosti.
 2. Vyriešili sme dovoz jadrového paliva z Ruska počas vojny na Ukrajine, doteraz prišli tri letecké náklady a pripravujeme ďalší transport. Toto palivo je zatiaľ nenahraditeľné a nevyhnutné na výrobu elektriny.
 3. Zároveň sme rozbehli riadnym, korektným spôsobom program Zelená domácnostiam, kedy už nerozhodujú „rýchle prsty“, ale pripravenosť na inštaláciu. Aktuálna výzva bola navýšená až na 30 mil. eur.
 4. Pripravili sme takzvaný zimný energetický balíček, ktorý okrem iného uľahčí prístup na trh, podporuje samospotrebu a zvyšuje transparentnosť. Tento zákon je práve teraz v druhom čítaní a prispeje k riešeniu zložitej situácie v energetike.

Keďže pre vojnu na Ukrajine a politické následky je situácia extrémne neistá, rezort hospodárstva prijal viacero opatrení aj v súvislosti s ropou:

 1. Naplnili sme zásobníky ropy a ropných produktov na technické maximum, to je 97% kapacít, zvyšné tri percentá kapacity musia ostať prázdne pre prípad havárie, aby bolo kam prečerpať vytekajúcu ropu. Strategické zásoby štátu plus pohotovostné zásoby Transpetrolu a Slovnaftu dnes dosahujú 126 dní.
 2. Minister hospodárstva R. Sulík vydal pokyn štátnej spoločnosti Transpetrol, aby začala s obstarávaním nových nádrží na ropu a ropné produkty. Dôvod je ten, že 43% skladových kapacít pre strategické zásoby štátu sa nachádza na východe, v obci Budkovce a v prípade úplného prerušenia dodávok ruskej ropy sú tieto nepoužiteľné. Ide o investíciu vo výške 166 mil. eur, ktoré dokáže financovať Transpetrol.
 3. Pre Slovensko sa v rámci šiesteho balíka sankcií podarilo získať trvalú výnimku na dovoz ruskej ropy potrubím a trvalú výnimku na vývoz petrochemických produktov, to sú polyméry, aromáty, síra a podobne. Po prechodnej lehote 8 mesiacov bude zakázaný vývoz ropných produktov skupiny 2710, to je nafta, benzín a oleje. Slovenský trh je však až 70% kapacity Slovnaftu. Túto informáciu má R. Sulík od spoločnosti MOL, ktorá Slovnaft vlastní. Technické minimum pre prevádzku rafinérie je 60%.
 4. Po intenzívnych rokovaniach so Slovnaftom generálny riaditeľ Slovnaftu potvrdil, že rafinéria Slovnaft nebude odstavená, naopak, rokuje sa o financovaní potrebných úprav.
 5. Už pred tromi mesiacmi minister hospodárstva R. Sulík dohodol s vedením Slovnaftu, že nechajú vypracovať expertnú štúdiu a budú analyzovať iné zmesi rôp, takzvané „polievky“. Doručené už boli výsledky renomovanej agentúry LUMMUS, z ktorých vyplýva, že prestavenie rafinérie bude stáť do 300 miliónov eur a bude kompletne trvať približne štyri roky. Experimentálna prevádzka, a to je dôležité, bude možná už od februára budúceho roka a to tak, že k ruskej ropa sa začne primiešavať iná ropa.
 6. Rokujeme s ukrajinskou stranou o dodávkach nafty a benzínu na Ukrajinu, za platbu vopred, kam by od roku 2024, to je po skončení výnimky, mohla ísť prebytočná produkcia Slovnaftu. Minister hospodárstva v tejto súvislosti osloví Európsku komisiu so žiadosťou o udelenie výnimky na trvalý export produktov z ruskej ropy. Ukrajina má totiž medzičasom väčšinu rafinérií zlikvidovaných.
 7. Za týmto účelom štátna firma Transpetrol vypracovala analýzu o možnom použití a potrebných investíciách do jednej z dvoch rúr ropovodu Družba na prerábku na produktovod. Táto rúra sa dnes nepoužíva.
 8. V oblasti cien benzínu a nafty na slovenských čerpacích staniciach by sa dalo robiť viac, keby bol riadne obsadený Protimonopolný úrad, ktorý momentálne riadi presluhujúci predseda. Po dohode na koaličnej rade sa uskutočnilo výberové konanie, vymenovanie nového vedenia  blokuje Igor Matovič.

Kroky, ktoré boli prijaté v súvislosti s plynom:

 1. Do MPK ide zákon o povinnom skladovaní plynu. Tento zákon MH pripravilo v spolupráci s Nafta a.s., SPP a.s. a ÚRSOm a bol odkonzultovaný s obchodníkmi s plynom. Tento zákon zabezpečí potrebné množstvo plynu v zásobníkoch k 1. 11., teda ku dňu, kedy je potrebná najvyššia naplnenosť zásobníkov.
 2. V spolupráci s takzvanou matkou SPP, ktorá je 100%-nou spoločnosťou štátu, sme vybavili dodávky nórskeho plynu, ktorý už fyzicky priteká na Slovensko. Taktiež sme zabezpečili dodávky skvapalneného plynu LNG, ktorého momentálne prichádza viac ako jedna loď mesačne. Tým SPP znížila závislosť od ruského plynu o 65%.
 3. Naďalej dovážame ruský plyn v maximálnom možnom objeme s cieľom mať k 10. júlu potrebné zásoby plynu na najbližšie vykurovacie obdobie, to je do 31.3.2023. Dátum 10. júl preto, lebo deň na to začne dvojtýždňová servisná odstávka plynovodu Northstream 1 a už dnes dochádza k poklesu dodávok.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk