06. 05. 2023

Medzirezortná pracovná skupina pre strategické investície zasadala v Košiciach

Príchod každej strategickej investície má komplexný charakter, vyžaduje si na jednej strane sledovanie záväzkov štátu, ich plnenie v časovom predstihu a koordináciu dotknutých rezortov, a zároveň spoločnú rýchlu reakciu pri hľadaní konkrétnych riešení spojených s prípravou priemyselných parkov, infraštruktúry, či štartom výstavby výrobných a administratívnych kapacít novej investície.

S cieľom systematizovať a koordinovať procesy etablovania strategických investícií, a v prípade potreby aj ich pretavenie do legislatívy, vznikla na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR v novembri 2022 Medzirezortná pracovná skupina pre strategické investície. Združuje štátnych tajomníkov všetkých ekonomických rezortov, ale i rezortov životného prostredia, vnútra, školstva, či ďalšie inštitúcie a samosprávy.

„Cieľom je, aby sme pri každom novom investičnom projekte nemuseli hľadať riešenia tých istých, alebo podobných problémov opäť a nanovo. Investor potrebuje zrozumiteľnú trajektóriu termínov a trvania povoľovacích konaní. A je úlohou nás, ministerstiev, aby sme opakujúce sa procesy štandardizovali a neobjavovali to isté opäť a opäť,“ povedal štátny tajomník MH SR a predseda medzirezortnej pracovnej skupiny Peter Švec.

Naposledy sa zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorej členmi sú štátni tajomníci rezortov a zástupcovia ďalších inštitúcií, realizovalo v regióne priamo v Košiciach. Na Okresnom úrade metropoly východu bola témou zasadnutia predovšetkým urgencia časovo limitovaného posilnenia personálnych a technických kapacít pre lokálnu agendu rezortov životného prostredia, vnútra a Úradu pre výstavbu a územné plánovanie SR.

„A to najmä z dôvodou, že všetky povoľovacie konania spojené s avizovanými investíciami, hlavne mega-projektom automobilky Volvo, či skupiny jeho dodávateľov, potrebujeme zvládať plynule,“ dodal Švec.

Okrem okamžitého riešenia potrebuje Slovensko, ľudovo povedané, mobilný tím odborníkov, ktorí svoju skúsenosť zo zvládnutia povoľovacích konaní z jedného projektu budú schopní aplikovať aj na inom investičnom projekte a v inej časti Slovenska. V takomto tíme by sa koncentrovali skúsenosti, čo by mohlo posunúť Slovensko trošku dopredu v silnej konkurencii a súťaži o nové investície. "Nové investície do moderných a inovačných technológií potrebuje Slovensko bez ohľadu na politické zmeny a turbulencie," doplnil Peter Švec.

Za organizáciu zasadnutia medzirezortnej skupiny v Košiciach patrí poďakovanie Okresnému úradu Košice a Valaliky priemyselný park.

 

Tlačový odbor MH SR

Foto credit: Valaliky Industrial Park"

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk