14. 07. 2023

MH SR vyhlásilo verejnú súťaž na návrh loga a dizajn manuálu pre slovenský pavilón na svetovú výstavu Expo 2025 Osaka

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo 10. júla 2023 verejnú súťaž na návrh oficiálneho loga a dizajn manuálu pre slovenský pavilón na svetovú výstavu Expo 2025 Osaka. Súťaž je určená pre študentov všetkých ročníkov vysokých a stredných umeleckých škôl na Slovensku, ktorých motivuje k tvorivosti, súťaživosti a zapojeniu sa do medzinárodnej spolupráce. Víťazný grafický návrh získa finančnú odmenu vo výške 1 000 eur a odovzdá ju generálna komisárka Expo 2025 Osaka. Logo má zvýrazniť tému výstavy Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy, ktorá podnecuje k úvahám ako žiť a maximalizovať ľudský potenciál. Má ho charakterizovať komunikatívnosť, zrozumiteľnosť a aplikovateľnosť a tiež má vystihnúť špecifický charakter, kultúru, tradície a hodnoty Slovenska. Uzávierka na predkladanie návrhov je 22. september 2023. Odborná a nezávislá 5-členná porota návrhy vyhodnotí do 30. septembra 2023. Odovzdanie cien a diplomov prebehne v októbri 2023. 

Logo má predstavovať originálne dielo jedného alebo viacerých autorov, má byť použiteľné v rôznych veľkostiach, farebnej a čiernobielej verzii a pri farebnom návrhu treba predložiť i jeho čiernobielu verziu a súčasne aj dizajn manuál. Jeden autor môže prihlásiť i viac samostatných návrhov loga. Ak bude súčasťou loga aj slovné vyjadrenie, musí obsahovať jeho anglickú a japonskú verziu. Rámcovým kritériom pre hodnotenie každého predloženého návrhu bude jeho originálnosť a výstižnosť a súčasne komplexné prepojenie tém svetovej výstavy a prezentácie Slovenska.

Areálom svetovej výstavy Expo 2025 Osaka bude umelý ostrov na nábreží v Osake – Yumeshima, ktorý ponúka výhľad na vnútrozemské more Seto. V tematickom zmysle bude výstava propagáciou spojenia so svetom cez okolité more a oblohu popri interakcii takých prvkov, akými sú jednota v rozmanitosti a jedno nebo. Výstavu budú popri hlavnej téme definovať i tri podtémy Záchrana životov, Posilnenie životov a Spájanie životov, ktoré priblížia japonskú kultúru z pohľadu ľudských bytostí, ale i v širšom zmysle z perspektívy rôznych obklopujúcich výtvorov a prírody. Celý priestor rámcuje koncept výstavy – Laboratórium života ľudí, ktorý predstavuje návod na praktickú realizáciou projektov. Dané prepája snaha podať realistický obraz budúcej spoločnosti nielen myslením, ale aj konaním.

Podrobné informácie a podmienky vyžadované od predkladaných súťažných návrhov sú k dispozícii na webovom sídle MH SR, tu: https://www.mhsr.sk/expo-2025-osaka?csrt=12650340934395906684.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk