16. 01. 2023

Mimoriadna správa: Pomoc pre malých odberateľov je schválená!

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo návrh nariadenia, ktoré ustanovuje na rok 2023 stropy elektrickej energie a plynu pre zraniteľných odberateľov s regulovanou cenou za dodávku energií. Predložené nariadenie vláda SR schválila na svojom mimoriadnom zasadnutí 16. januára 2023. Vďaka schválenému nariadeniu sa tak na rok 2023 ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu vo výške 99 eur/MWh a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny vo výške 199 eur/MWh. 

Za zraniteľného odberateľa  sa v zmysle nariadenia považuje odberateľ mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh alebo odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh. 

V prípade, ak malí odberatelia už dostali od svojho dodávateľa zálohové faktúry vo vyššej sume ako určuje predmetné nariadenie vlády, budú takéto faktúry stornované a odberateľom budú zaslané nové zálohové predpisy v zmysle nariadenia. 

Ministerstvo hospodárstva a vláda tak prinášajú ďalšiu významnú formu pomoci pre podnikateľský sektor v boji s vysokými cenami energií, ktoré výrazne stúpli v dôsledku viacerých činiteľov, najmä však v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk