07. 10. 2022

Minister hospodárstva Karel Hirman sa druhýkrát stretol s eurokomisárkou pre energetiku Kadri Simson

Energetická bezpečnosť, ceny energií či riešenia, ako zmierniť dopady aktuálnej energetickej krízy, dopady vojny na Ukrajine či pripravenosť Slovenska a EÚ na začínajúcu sa vykurovaciu sezónu. To boli hlavné témy pracovného stretnutia ministra hospodárstva a eurokomisárky pre energetiku na pôde rezortu hospodárstva.

Len pár dní po zasadnutí mimoriadnej Rady ministrov pre energetiku v Bruseli sa minister hospodárstva Karel Hirman znovu otvorene rozprával s eurokomisárkou pre energetiku Kadri Simson o jednej z najdôležitejších otázok, a to, ako najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešiť energetickú krízu. „Hovorili sme o spoločných riešeniach, celoeurópskych, ktoré nám pomôžu spoločne všetkým krajinám vyriešiť  túto energetickú krízu, ktorú máme. Podstatné je, že hľadáme spoločné riešenie a pokračujeme na základe záverov Rady v hľadaní riešenia na primárne plynárenskom trhu, aby sme dosiahli systémové riešenie, ktoré nám umožní docieliť cenový koridor výhodný pre serióznych dodávateľov plynu, či už potrubného, ale aj skvapalneného LNG, a ktorý bude výhodný aj pre našich spotrebiteľov v EÚ od domácnosti, cez verejný sektor, školy, nemocnice, až po priemysel“, povedal po stretnutí Karel Hirman, minister hospodárstva. Eurokomisárku pre energetiku Kadri Simson informoval aj o pripravenosti Slovenska na pomaly začínajúcu sa vykurovaciu sezónu, pričom naše zásobníky sú naplnené na takmer 90%, čo je nad rámec práva EÚ.

Minister Hirman zdôraznil potrebu zabezpečenia dostatočných finančných zdrojov pre riešenie dopadov energetickej krízy v EÚ a v tejto súvislosti vyzval na skoré prezentovanie flexibilít pri využití neminutých kohéznych fondov podľa vyhlásenia EK na utorkovom rokovaní Rady ECOFIN. V tejto súvislosti sa otvára otázka možnosti využitia nevyčerpaných eurofondov aj na účely kompenzácií. „Za Európsku komisiu môžem povedať, že sme flexibilní, pokiaľ ide o využívanie eurofondov a ich využitie na infraštruktúru, čo samozrejme zlepší aj využívanie obnoviteľných zdrojov a zníži náklady. V prípade potreby sme pripravení byť rovnako flexibilní aj v oblasti štátnej pomoci, pričom čoskoro oznámime aj dočasný režim pre štátnu pomoc“, uviedla na záver eurokomisárka Kadri Simson.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk