16. 03. 2020
Richard Sulík, Peter Žiga a minister financií Kamenický na brífingu

Minister hospodárstva navrhol prvých 13 protikrízových ekonomických opatrení

Minister hospodárstva Peter Žiga navrhol súbor prvých 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť podnikateľskému sektoru prekonať dopady situácie spôsobenej šírením koronavírusu. „Cieľom je, aby ekonomika fungovala, produkovali sa výrobky a poskytovali služby. Bojujeme s vírusom zo všetkých síl, ale hospodárstvo nesmie skolabovať a ľudia nesmú prísť o prácu. Navrhnuté opatrenia by mali znižovať dopady vzniknutej situácie," zdôraznil minister hospodárstva po konferenčnom hovore s predstaviteľmi priemyselných zväzov. Opatrenia vznikli v spolupráci a po návrhoch priemyslu. Pre zabezpečenie kontinuity sa konferenčného hovoru zúčastnil aj budúci minister hospodárstva Richard Sulík.

Opatrenia sa budú týkať kompetenčne Ministerstva financií SR, Ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva hospodárstva SR a samostatne daní a odvodov. Malo by sa napríklad rokovať s bankami o možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez záznamu v registri dlžníkov, zabezpečiť poskytovanie krátkodobých nízko úročených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch, upraviť možnosť odpisu daňovej straty na dlhšie obdobie či odložiť termín daňového priznania o tri mesiace pre daňovníkov. 

Pre živnostníkov rezort hospodárstva navrhuje odklad platieb poistného a odvodov na obdobie troch mesiacov. Tieto peniaze by podnikatelia postupne doplatili počas nasledujúcich 18 mesiacov. Firmy v prípade schválenie týchto opatrení nebudú platiť sociálne, zdravotné odvody a dane z príjmu za zamestnancov, ktorí pre vládne opatrenia nemôžu pracovať. Zjednodušiť by sa mohli tiež podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.

Na úrovni EÚ by sa mala začať diskusia o umožnení čerpania prostriedkov z eurofondov zo súčasného obdobia na krytie dopadov krízy a sanáciu ekonomiky. Na vymedzené obdobie by mohol štát financovať aj časť tarify za prevádzku systému, čo by v konečnom dôsledku znamenalo zníženie koncovej ceny elektriny pre všetkých spotrebiteľov.  

„Tieto opatrenia, ktoré vzišli aj s rokovaní s podnikateľskými zväzmi, nie sú konečné. Je dôležité, aby štát podnikateľom nestrpčoval život ale snažil sa im pomôcť," podčiarkol minister Žiga. Zároveň upozornil, že časť opatrení bude musieť schvaľovať parlament. Budúci minister hospodárstva R. Sulík po rokovaní ocenil konštruktívny prístup dosluhujúceho vedenia. „Predstavené opatrenia sú väčšinovo rozumné a správne," podčiarkol R. Sulík. Neplánuje ich po nástupe rušiť, možno niečo vyšpecifikovať alebo vymeniť, dodal.  

Konferenčného hovoru sa zúčastnil aj minister financií Ladislav Kamenický, ktorý ocenil aktivity rezortu hospodárstva, ktoré považuje za veľmi dôležité pre slovenskú ekonomiku. Obaja ministri sa zhodli, že kvantifikovať dopady opatrení je v tejto chvíli ťažké, nie je totiž jasné ako dlho bude vzniknutá situácia trvať. Opatrenia budú prijímané nielen pre podnikateľský sektor ale aj pre občanov. „V tejto chvíli je prvoradou úlohou zastaviť šírenie vírusu," zdôraznil minister P. Žiga.

 

Odbor komunikácie MH SR  

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk