27. 08. 2023

Minister hospodárstva Peter Dovhun a štátny tajomník Branislav Sušila vo Francúzsku: Podpis Memoranda o porozumení s Électricité de France a rokovania s viacerými významnými partnermi

V dňoch 24. - 25. augusta 2003 sa pod vedením ministra hospodárstva Petra Dovhuna a štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Branislava Sušilu uskutočnila pracovná cesta slovenskej delegácie v hlavnom mesta Francúzska. Súčasťou slovenskej delegácie v Paríži boli i generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s., Pavol Štuller a člen dozornej rady JESS, a. s., Rastislav Podhorec. Dôležitými bodmi pracovnej cesty boli stretnutia so zástupcami spoločností Électricité de France S. A. (EDF) a Framatome.

Minister Peter Dovhun a štátny tajomník Branislav Sušila v úvode pracovnej cesty absolvovali pracovné stretnutie s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom, s ktorým sa zhovárali o aktuálnych otázkach geopolitickej situácie a jej vplyvu na ekonomiku a energetiku.

Následne sa slovenská delegácia spolu s veľvyslancom zastupiteľského úradu SR v Paríži Jánom Šothom zúčastnila na rokovaniach so zástupcami spoločnosti Électricité de France S. A. (EDF) vedenou Vakisom Vakani Ramany, zodpovedným za vývoj nových jadrových zdrojov, Jacquesom Sacrestem, riaditeľom medzinárodného partnerstva EDF v oblasti R&D a zástupcami  Medzinárodného inštitútu pre jadrovú energetiku (I2EN) vedeného Karen Daifuku. Peter Dovhun na stretnutí podčiarkol význam jadrového programu, a to najmä z hľadiska dosahovania cieľov klimatickej neutrality, ale i z pohľadu energetickej bezpečnosti Slovenska a regiónu strednej Európy. Partneri sa vzájomne zhodli, že výstavba malých modulárnych reaktorov (SMR) si bude vyžadovať zmenu paradigmy dodávateľského reťazca, pretože budovanie jadrovej technológie SMR maximalizuje konštrukčné aktivity mimo krajiny inštalácie jadrového zdroja. Spolupráca medzi Slovenskom a Francúzskom v oblasti jadrovej energetiky bola následne potvrdená podpisom Memoranda o porozumení medzi slovenskou spoločnosťou JAVYS a francúzskou spoločnosťou EDF. Podpis memoranda tak otvára Slovensku ďalší priestor na spoluprácu pri realizácii projektov zameraných na rozvoj výstavby jadrových zariadení a SMR.

Minister Peter Dovhun poukázal na význam podpisu memoranda ako zavŕšenie rôznych úrovní diskusií a ako nástroj na posilnenie spolupráce a výmenu informácií v oblasti nových technológií. Vyzdvihol taktiež tému diverzifikácie zdrojov energií, ktorá je kľúčová pre zabezpečenie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Ako uviedol, „Jadrová energetika je základom energetickej politiky Slovenska, keďže viac ako 50 % elektrickej energie sa u nás vyrába z jadra, čím zaujímame druhé miesto vo svete v oblasti výroby elektrickej energie z jadra. Vďaka jadrovému komponentu v energetickom mixe Slovenska má 75 % elektrickej energie generovanej u nás uhlíkovo-neutrálny pôvod. Je našou ambíciou preto dosiahnuť do roku 2030 podiel 90 % uhlíkovo-neutrálnych zdrojov elektrickej energie. V tomto dôsledku by sa energetický mix SR stal jedným z najmenej emisne náročných v celej Európskej únii.“

Slovenská delegácia sa ďalej zúčastnila tiež na rokovaniach so spoločnosťou Framatome. Minister Dovhun počas stretnutia zdôraznil potrebnosť akcelerácie procesu diverzifikácie jadrového paliva na prevádzkované reaktory typu VVER 440. Zabezpečenie diverzifikácie jadrového paliva je potrebné pre existujúce jadrové bloky aj z dôvodu  nadchádzajúcej plnej prevádzky 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, ako aj dostavby a perspektívneho sprevádzkovania 4. bloku tejto elektrárne.

Peter Dovhun a Branislav Sušila sa tiež počas pracovnej cesty vo Francúzsku stretli s francúzskou ministerkou energetiky Agnes Pannier-Runacher. Spolu diskutovali na témy ďalšej spolupráce v oblasti jadrovej energetiky, prípravy jej účasti na Európskom jadrovom fóre v Bratislave v novembri 2023 a prípravy zasadnutia jadrovej aliancie v Európskej únii. Témou bola aj finalizácia legislatívy o dizajne trhu s energiou, kde obe naše krajiny zastávajú názor na potrebe zakomponovania princípov technologickej neutrality v novom modeli trhu s elektrinou, kde  má byť vytvorený priestor pre investície aj do jadrovej energetiky.

Rokovania ministra Petra Dovhuna a štátneho tajomníka Branislava Sušila v Paríži tak potvrdili strategický význam partnerstva oboch krajín v oblasti rozvoja jadrovej energetiky na Slovensku, ale i v regióne Európy.

JAVYS, a. s., predstavuje štátnu akciovú spoločnosť, ktorej akcionárom je rezort hospodárstva. JAVYS pôsobí i ako akcionár dcérskej spoločnosti JESS, kde zastupuje Slovenskú republiku a zodpovedá za vybudovanie nového jadrového zdroja.

 

Tlačový odbor

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk