12. 06. 2023

Minister hospodárstva Peter Dovhun podpísal Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v súvislosti s podaním prihlášky v Projekte Phoenix

Na pôde Ministerstva hospodárstva (MH) SR bolo v pondelok 12. júna podpísané Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v súvislosti s podaním prihlášky v Projekte Phoenix. Ide o iniciatívu, prostredníctvom ktorej môžu krajiny žiadať o financovanie štúdií uskutočniteľnosti pre projekty zamerané na premenu uhoľných elektrární na elektrárne využívajúce technológiu malých modulárnych reaktorov (Small Modular Reactor – SMR) vyhlásenú v decembri 2022 Spojenými štátmi americkými (USA).

O uvedený projekt prejavilo záujem i Slovensko a prostredníctvom Slovenských elektrární, a. s. (SE, a. s.), ktoré sú vlastníkom uhoľných elektrární vo Vojanoch a v Novákoch sa spoločne uchádzajú o grant vo výške 2 mil. eur. SE, a. s. sa zaväzuje poskytnúť príspevok 0,5 mil. eur.

„Jedna z našich kľúčových priorít na Ministerstve hospodárstva SR spolu s našimi partnermi je pripraviť postupný a rozumný plán zabezpečenia dodávok s cenovou dostupnosťou a klimatickými záväzkami. Dôležité teraz je nahradiť emócie faktami, rozumom a rešpektovať fyziku. Keď sa z tohto pohľadu pozrieme na energetický mix Slovenska, ktorý nám poskytujú naše zdroje, jadrová energia do tohto mixu patrí. A Slovensko má dlhoročné skúsenosti a môže tieto skúsenosti zdieľať so svojimi partnermi v Európe. Na základe tejto skúsenosti sa Slovensko rozhodlo uchádzať o spolufinancovanie projektu zameraného na vytvorenie štúdie,“ uviedol počas tlačovej besedy minister hospodárstva Peter Dovhun.

Za týmto účelom bolo vytvorené konzorcium partnerov, zložené zo zástupcov štátu, ktorých prezentuje Ministerstvo hospodárstva SR a Úrad jadrového dozoru SR, ďalej zo zástupcov súkromného sektoru - Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s., Slovenské elektrárne, a. s. a spoločnosť US Steel Košice, a. s. a v neposlednom rade zo zástupcov vedy a výskumu Slovenská technická univerzita a Výskumný ústav jadrovej energetiky, a. s. Konzorcium prejavilo spoločný záujem aktívne sa podieľať na podaní prihlášky a uchádzať sa predmetný grant.

Podpisom Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe v súvislosti s podaním prihlášky v Projekte Phoenix sa formálne zavŕšila spoločná aktivita všetkých partnerov pri podpore slovenskej žiadosti o grant, ktorá sa aj v nasledujúcich dňoch bude zasielať pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR americkej strane.

  

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk