19. 09. 2017

Minister hospodárstva Peter Žiga otvoril 11. ročník Slovenskej kooperačnej burzy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala najprestížnejšie medzinárodné business-to-business (B2B) podujatie na Slovensku - Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2017 (SKB). Aj 11. ročník sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

„Slovenskej ekonomike sa darí a prichádza k nám rekordné množstvo investícií. Pre budúcnosť je však zásadná podpora inovácií a nových technológií s pridanou hodnotou. Pre spoločnosti je to otázka ekonomického prežitia, pre štát zasa strategické rozhodnutie, ktoré zaručí, že Slovensko nikdy nebude len montážna dielňa. Toto podujatie je jedným z nástrojov, ako v tom firmám pomôcť,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

„SARIO systematicky pomáha slovenským firmám etablovať sa v silnej zahraničnej konkurencii poskytovaním kvalitných služieb i organizáciou tohto renomovaného networkingového podujatia. V priebehu septembra navyše rozbiehame národný projekt Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov financovaný z prostriedkov EÚ a SR, v rámci OPVaI, ktorý umožní dlho očakávanú podporu firiem zúčastniť sa na vybraných veľtrhoch a výstavách v zahraničí.“, uviedol generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

11. ročník SKB sa zameriaval okrem podpory exportu slovenských firiem na inteligentný priemysel. Súčasťou celodenného podujatia bola aj odborná moderovaná konferencia Meniť nápady na inovácie, znamená rozvíjať biznis. Predstavitelia „smart“ spoločností, univerzít a výskumno-vývojových inštitúcií predstavili svoje zámery, vízie a identifikovali potrebu a mieru podpory od štátu, či dôležitosť tohto faktoru, ako konkurenčnej výhody pre budúci biznis. Nosnou myšlienkou bolo rozširovanie pridanej hodnoty pre zákazníka, najmä cez výskum a vývoj, ale aj zefektívňovanie prevádzky s využitím najnovších výrobných technológií.

Slovenská kooperačná burza Bratislava tento rok poskytla firmám možnosť vymeniť si skúsenosti z praxe s najvyššími predstaviteľmi spomínaných spoločností, ako aj možnosť nadviazať obchodné kontakty a zapojiť sa tak do subdodávateľského reťazca. Na Slovenskej kooperačnej burze Bratislava 2017 sa znovu zúčastnil aj štvrtý budúci globálny hráč na automobilovom trhu na Slovensku a zároveň jeden z úspešných ukončených projektov SARIO – Jaguar Land Rover Slovensko, ktorý hľadal možných subdodávateľov pre svoj výrobný závod.

Na podujatí Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017 sa zúčastnilo 124 spoločností z 18 krajín sveta, vrátane Slovenska, ktoré absolvovali takmer 500 vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní. Podujatie od svojho vzniku doposiaľ prinieslo možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 1800 firmám z 35 krajín sveta a odrokovali viac ako 5000 stretnutí.

SARIO, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk