30. 10. 2017

Minister hospodárstva Peter Žiga podpísal s maďarským partnerom Memorandum o plynovode Eastring

Minister hospodárstva SR Peter Žiga a minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov MR Péter Szijjártó podpísali Memorandum o porozumení pre projekt Eastring. Slovenská republika ho považuje za jeden z najvýznamnejších projektov na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti diverzifikácie prepravných trás a posilnenia energetickej bezpečnosti v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. Slovensko sa dlhodobo a cieľavedome usiluje o jeho efektívnu prípravu a výstavbu.

„Podpísané Memorandum je vyjadrením politickej podpory projektu na najvyššej úrovni zo strany zúčastnených hráčov. Veríme, že dnešná deklarácia je vyslaním pozitívneho politického signálu. Projekt Eastring zabezpečí vyššiu energetickú bezpečnosť a krajinám juhovýchodnej Európy prístup k doteraz nedostupným likvidným západoeurópskym trhom, čím tiež výrazne prispeje k budovaniu vnútorného trhu s energiami.,“ povedal minister Peter Žiga.

Kľúčovou pre úspech projektu je podpora na úrovni vlád, prevádzkovateľov prepravnej siete a regulátorov. Tú ako prvé vyjadrilo v Bratislave Bulharsko podpisom Memoranda o porozumení medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore projektu ešte počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v júli 2016. Podobné memorandum podpísali v júni 2016 prevádzkovatelia eustream, a.s. a BULGATRANSGAZ.

Eastring je spoločný projekt plynového prepojenia medzi  Rumunskom, Bulharskom, Maďarskom a Slovenskom. Ide o  obojsmerné plynové potrubie s predpokladanou kapacitou v rozsahu 20 – 40 mld. m3/ročne, v dvoch možných alternatívach: buď nové potrubie v kombinácii s maximálne možným využitím  existujúcej prepravnej infraštruktúry v Rumunsku a Bulharsku, alebo prostredníctvom úplne nového potrubia  (dlhá cesta z bodu Malkoclar do Veľkých Kapušian).

Slovenská republika dlhodobo presadzuje výstavbu projektu Eastring. Znamenal by príspevok k energetickej bezpečnosti a diverzifikácii dodávok zemného plynu do Európy. Malo by ísť o nový plyn z Kaspického regiónu v kontexte Energetickej únie, poskytnutie koridoru pripraveného pre transport zemného plynu z juhovýchodnej Európy do západnej Európy a významne by prispel k integrácii plynárenských trhov. V porovnaní s ostatnými projektmi predstavuje najefektívnejšie riešenie z hľadiska hospodárnosti. Umožňuje pokračovanie využívania existujúcej rumunskej a bulharskej tranzitnej infraštruktúry a bude k dispozícii pre každého záujemcu, plne v súlade s pravidlami EÚ.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk