26. 11. 2016

Minister hospodárstva Peter Žiga rokoval v Tokiu o smerovaní svetovej energetiky

Svet sa v oblasti energetiky musí vysporiadať s tromi aktuálnymi kľúčovými oblasťami. Patrí k ním rastúca celosvetová spotreba energie najmä rýchlo rastúcich ázijských a afrických krajín, ktoré čelia aj problémom s prístupom k energiám. Príčinou je chýbajúca infraštruktúra, geografická dostupnosť alebo obmedzené ľudské zdroje. Ďalšou oblasťou je boj s klimatickými zmenami a s tým spojená globálna Parížska dohoda z minulého roka. Výsledkom má byť postupný prechod priemyselných štátov na nízkouhlíkovú ekonomiku a podpora investícií do obnoviteľných zdrojov energie. Osobitnou oblasťou je takzvaná revolúcia bridlicového plynu, ktorý sa masívne ťaží najmä v USA. Svet pritom zažíva znižovanie investícií do energetického sektora, čo spôsobil najmä pokles cien ropy.
 
Minister hospodárstva Peter Žiga na rokovaní zdôraznil najmä význam posilnenia energetickej bezpečnosti a potrebu dostatočného množstva dodávok energie vo všetkých formách.
Aj preto sa bilaterálne stretol so svojim rumunským partnerom ministrom energetiky Victorom  Vladom Grigorescuom a diskutovali o najmä o spolupráci v oblasti plánovaného projektu prepojenia plynovodov Eastring.
 
Po 25 rokoch od zriadenia Energetickej charty sa rukuje po prvýkrát vo východnej Ázii, čo potvrdzuje rastúci význam ázijského regiónu v globálnej energetike a tiež úlohu Medzinárodnej energetickej charty ako univerzálneho rámca pre investície do energetiky, obchodu, tranzitu a energetickej účinnosti.
 Dvojdňová konferencia sa skončila prijatím Tokijskej deklarácie, ktorá zvýraznila úzku  spoluprácu krajín. Najbližšie stretnutie ECT  by sa malo odohrať v novembri budúceho roka v turkménskom Ašchabade.
 
Medzinárodná energetická charta (ECT) vznikla v roku 1994 a jej cieľom je stanovenie a dodržiavanie rovnakého právneho rámca v oblasti energetiky a následného zníženia rizika investícií a obchodov v energetike. To vedie vyššej ochrane investícií a motivácií investovať a súčasne k zvýšenej energetickej bezpečnosti. Na čele charty je od roku 2012 Urban Rusnák zo Slovenskej republiky.
 
Odbor komunikácie MH SR
 
 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk