14. 02. 2023

Minister Karel Hirman prijal predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov

Minister Karel Hirman prijal v pondelok 13. februára na pôde Ministerstva hospodárstva (MH) SR predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov (KOZ), s ktorými diskutoval o dostupných možnostiach pomoci s vysokými cenami energií. Delegáciu KOZ viedla Monika Uhlerová, prezidentka KOZ a jej ďalšími členmi boli: Boris Baumgartner, poradca KOZ, Ľudovít Michalovič, predseda Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu, Pavol Štefanko, predseda Základnej organizácie Magnezit Jelšava a Rudolf Repišský, výrobný riaditeľ  Magnezit Jelšava. Stretnutie so zástupcami odborových zväzov nadväzuje na viaceré stretnutia ministra hospodárstva s rôznymi predstaviteľmi podnikateľského a verejného sektora na Slovensku. 

Minister hospodárstva Karel Hirman predstavil zástupcom KOZ možnosti pomoci, ktoré v súvislosti s vysokými cenami energií poskytuje rezort hospodárstva  v rámci svojich kompetencií, rozpočtových a zákonných možností podnikateľskému sektoru. Karel Hirman sa osobitne venoval funkčnej schéme pomoci známej ako tzv. „2.1“, ktorej efektívnosť preukázala už jej prvá fáza spustená v decembri 2022. Už v najbližších dňoch ministerstvo hospodárstva vyhlási jej pokračovanie.  

Rovnako predstavil pripravovanú schému pomoci, tzv. „2.4“, ktorá predstavuje väčšiu a zaujímavejšiu pomoc najmä pre väčšie a energeticky náročnejšie podniky napriek zložitejšiemu mechanizmu. Výška kompenzácie a jej maximálne limity sú stanovené v štyroch rôznych úrovniach, celkovo alokovaná suma pomoci je 600 mil. eur. Vzhľadom na jej náročnejšiu administratívu a komplikovanejší mechanizmus, minister Karel Hirman, rovnako ako zväzy podnikateľov a zamestnávateľov, tak i zástupcov KOZ vyzval k spolupráci a k zapojeniu do prípravy tejto výzvy. Ako uviedol: „Spoločnosti v oblasti metalurgie sú jednak pod dlhodobým globálnym tlakom a jednak ich postihol nástup recesie, ktorá zasiahla tento náročný sektor už v roku 2021. Uvedomujem si, že patria medzi najviac postihnuté podniky. Budem preto rád, keď pomoc spoločne s Vami nastavíme čo najefektívnejšie.“

Prezentované možnosti pomoci ocenili i zástupcovia KOZ. „Ďakujeme za prijatie, ale i za to, že sa napĺňa to, čo sme si sľúbili minulý rok na zasadnutí tripartity. Rovnako tak ďakujeme za sociálny dialóg,“ uviedla na záver rokovania Monika Uhlerová.

Obe schémy pomoci MH SR vychádzajú z Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, ktorý prijala Európska únia (EÚ) minulý rok. Dočasný krízový rámec stanovuje základné legislatívne podmienky pre poskytovanie pomoci pre podniky v rámci EÚ. 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk