14. 02. 2023

Minister Karel Hirman rokoval s predstaviteľmi Medzinárodného menového fondu o dopadoch vysokých svetových cien energií na slovenskú ekonomiku

Minister hospodárstva SR Karel Hirman diskutoval v utorok 14. februára s predstaviteľmi Medzinárodného menového fondu (IMF) o dopadoch vysokých svetových cien energií na slovenskú ekonomiku. Zároveň ich oboznámil s opatreniami pre slovenské domácnosti, podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy, ktoré v tejto súvislosti prijala vláda SR. Dôležitou témou bola aj energetická bezpečnosť Slovenska a zabezpečenie kľúčových energetických surovín.

V rámci diskusie Karel Hirman zástupcom IMF predstavil konkrétne formy opatrení a kompenzačných mechanizmov, ktoré prijala vláda SR v odpovedi na aktuálne globálne dianie v súvislosti s vysokými cenami energií. Prioritnú pomoc realizovala vláda SR pre slovenské domácnosti, ktoré majú ceny elektriny i v roku 2023 na úrovni z roku 2022, cena plynu vzrástla v porovnaní s rokom 2022 o 15 %. 

Minister Karel Hirman sa osobitne zameral na kompenzačné opatrenia, ktoré rezort hospodárstva poskytuje podnikateľom v zmysle svojich kompetenčných možností. Karel Hirman predstavil najmä overenú a efektívnu schému pomoci „2.1“ realizovanú v zmysle Dočasného krízového rámca pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť. Ministerstvo hospodárstvo prostredníctvom nej prinieslo pomoc nielen podnikateľským subjektom, ale i rôznym združeniam a samosprávam ako jedna z mála európskych krajín ešte v roku 2022, čo ocenili i zástupcovia IMF.

Podrobnejšie priblížil tiež pripravovanú schému pomoci známu ako tzv. „2.4“, ktorá sa týka väčších a energeticky náročnejších podnikov. Pre energeticky náročné podniky bude realizovaná i špecifická pomoc formou kompenzácií za tarifu za prevádzkovanie systému. Okrem kompenzačných schém vláda SR na návrh MH SR schválila cenové stropy pre malých zraniteľných odberateľov. 

Ďalšou dôležitou témou stretnutia bolo zabezpečenie kľúčových energetických surovín a diverzifikácia energetických zdrojov Slovenska, pričom Karel Hirman konštatoval, že za posledný rok sa situácia výrazne zmenila a Slovensko značne diverzifikovalo svoje zdroje, čím sa výrazne posilnila energetická bezpečnosť krajiny. 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk