18. 04. 2023

Minister Karel Hirman: Vyhláška o zákaze vstupu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny na Slovensko podpísaná

Minister Karel Hirman dnes (18. apríla 2023) podpísal vyhlášku Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorou sa dočasne zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. Vyhláška nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia. 

Vyhláška zakazuje napríklad dovoz obilnín, rôznych druhov cukrov, semien, cukrovej repy, octu, medu, ďalej dovoz včelieho alebo ostatných hmyzích voskov, rovnako zeleniny či ovocia z Ukrajiny na Slovensko. Na uvedenom zákaze sa zhodla a zároveň ho schválila vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí v pondelok 17. apríla 2023.  

Schválená vyhláška MH SR zakazuje prepustenie vybraných produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom Ukrajiny na územie Slovenska do colného režimu: prepustenie do voľného obehu, aktívny zušľachťovací styk, konečné použitie alebo colné uskladňovanie; okrem tých produktov, ktoré boli prepustené do colného režimu tranzit alebo ktoré budú pri vstupe na územie Slovenska prepustené do uvedeného colného režimu tranzit na hraničnej pobočke colného úradu. 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk