21. 07. 2023

Minister Peter Dovhun a štátny tajomník Branislav Sušila navštívili spoločnosť JAVYS v Jaslovských Bohuniciach

Minister hospodárstva SR Peter Dovhun v sprievode štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva (MH) SR Branislava Sušilu vykonal 20. júla 2023 návštevu v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), a. s. v Jaslovských Bohuniciach. Jej účelom bolo viesť pracovné rozhovory s vedením spoločnosti JAVYS k ťažiskovým témam z portfólia spoločnosti. Medzi týmito dominovali najmä: vyraďovacie procesy jadrových elektrární (JE) A1 a V1, spracovávanie rádioaktívnych odpadov, budovanie nových jadrových zdrojov, príprava projektu a výstavby hlbinného úložiska, pokračovanie v OZE projektoch dcérskej spoločnosti JESS a tiež vzdelávanie budúcich odborníkov. Išlo o prvú návštevu ministra Petra Dovhuna v spoločnosti JAVYS od ujatia sa mandátu ministra hospodárstva SR. 

V rámci návštevy sa minister hospodárstva zaujímal i o konkrétne aspekty fungovania spoločnosti JAVYS a pri tejto príležitosti navštívil aj nový Medzisklad vyhoretého jadrového paliva a celý areál spoločnosti. Počas svojich rozhovorov s predstaviteľmi JAVYS minister Peter Dovhun opätovne poukázal na význam jadra a jeho dôležitú úlohu z pohľadu celej energetickej transformácie Slovenskej republiky. Súčasne minister uviedol: „A nie je to len o výstavbe nových jadrových zdrojov alebo prevádzkovaní súčasných. Je to aj o tom, aby štát, ako aj všetci kľúčoví partneri ťahali za spoločný povraz pri budovaní celého ekosystému a pri jeho ďalšom rozvoji. A to nielen z pohľadu celého Slovenska. Vnímame, kam sa posúvajú ostatné krajiny, ktoré chcú stavať nové zdroje, kľúčovými sú otázky talentov, kapacít dodávateľov a najmä, know-how, ktoré  Slovensko má.“

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS Pavol Štuller informoval ministra hospodárstva Petra Dovhuna o. i. aj o aktuálnom harmonograme projektov vyraďovania JE V1 a A1 a o výzvach spojených s vysokou náročnosťou vyraďovacieho procesu oboch JE. Z pohľadu priorít spoločnosti JAVYS informoval, že jej prioritou zostáva budovanie bezpečnej a modernej infraštruktúry na podporu prevádzky a rozvoja jadrovej energetiky na Slovensku.  

 

Tlačový odbor

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk