03. 10. 2023

Minister Peter Dovhun a štátny tajomník Peter Švec: Výstavba priemyselného parku v Rimavskej Sobote začína!

Prvým slávnostným výkopom sa v utorok 3. októbra 2023 oficiálne začala výstavba priemyselného parku v Rimavskej Sobote. Za účasti ministra hospodárstva Petra Dovhuna, štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Petra Šveca, podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Petra Juhásza, primátora mesta Rimavská Sobota Jozefa Šimka a konateľa štátnej spoločnosti MH Invest Ivana Znášika sa uskutočnil prvý slávnostný výkop pre zahájenie budovania nového priemyselného parku, ktorý výrazne ovplyvní celý región. Ide tak o začiatok ďalšej dôležitej etapy prinášajúcu dôležitý impulz pre budúci rozvoj a zvýšenie životnej úrovni do regiónu dlhodobo bojujúceho s vysokou nezamestnanosťou.

Ako uviedol minister Peter Dovhun počas tlačovej besedy: „Našou snahou je najmä rozvoj menej priemyselne rozvinutých regiónov Slovenska a sústredenie sa na investície s vyššou pridanou hodnotou - v odvetviach súvisiacich s transformáciu na zelenú a úspornejšiu energetiku. Tešíme sa, že v tomto prípade sa nám podarilo splniť oba záväzky.“ 

Nový priemyselný park rastie v meste Rimavská Sobota, v severnej mestskej časti Rimavská Sobôtka, na ploche viac než 80 hektárov. Vznik projektu odsúhlasila vláda v roku 2021 a neskôr schválila i osvedčenie o významnej investícii. Ako prvé sa začne s hrubými terénnymi úpravami a prípravou komplexnej infraštruktúry. „Začínajúce terénne práce v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote znamenajú aj začiatok zmeny charakteru tohto regiónu. Ohlásený príchod spoločnosti Winkelmann do Rimavskej Soboty prispeje nielen k tvorbe nových pracovných miest, ale aj k diverzifikácii slovenskej ekonomiky, lebo zvyšujeme váhu výroby technológií z oblasti obnoviteľných zdrojov. Ide o sektor, ktorý má v čase energetickej krízy rastový potenciál a to by mohlo následne zvýšiť atraktívnosť Rimavskej Soboty pre návrat talentov do tohto regiónu,“ doplnil štátny tajomník rezortu hospodárstva Peter Švec.

Stavebné práce odštartovali zároveň prípravu územia pre budúceho investora - prvým investorom v priemyselnom parku bude nemecká rodinná spoločnosť Winkelmann Group. Z pohľadu regiónu ide o dominantnú investíciu. V novom závode na Slovensku bude spoločnosť produkovať zásobníky teplej vody pre tepelné čerpadlá a ohrievače, čo prinesie do regiónu  prvej etape približne 450 priamych pracovných miest a na to ďalšie nadväzujúce nepriame pracovné miesta. Na základe vývoja trhu možno do roku 2030 očakávať dokonca až dvojnásobný nárast pracovných miest. Začiatok samotnej výroby firma plánuje predbežne na marec 2025 a investície odhaduje na približne 110 mil. eur. Konateľ štátnej spoločnosti MH Invest Ivan Znášik v tejto súvislosti pripomenul, že „tento investor je prvým a dôležitým partnerom pri rozvoji priemyselného parku Rimavská Sobota ako celku, pričom sa počíta s možnosťou rozšírenia súčasného závodu a s príchodom ďalších menších investorov.“

Prípravu a výstavbu strategického územia má na starosti spoločnosť MH Invest, s. r. o., v ktorej je 100 %-ným vlastníkom štát v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR.

  

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk