20. 04. 2017

Minister Peter Žiga na sneme RÚZ avizoval konkrétne zlepšenia podnikateľského prostredia

Už o niekoľko dní predstaví ministerstvo hospodárstva prvý balík vyše troch desiatok opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie. Na dnešnom sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) to avizoval minister Peter Žiga. Zamestnávatelia sa chcú zamerať na zreformovanie daňovo-odvodového systému, zníženie byrokracie, na prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, ale aj bojovať za zvýšenie vymožiteľnosti práva a efektívnosti súdnictva. Predstavitelia RÚZ ocenili prístup rezortu hospodárstva vo viacerých oblastiach.

RÚZ na sneme kriticky hodnotila najmä zavedenie zdanenia podielov na zisku, zmeny v odvodových stropoch či rozširovanie osobitného odvodu z podnikania. Za negatívne považuje RÚZ aj nízku vymožiteľnosť práva, slabú efektívnosť súdnictva či vysokú mieru korupcie, alebo situáciu v oblasti cien energie. Pozitívne však vyhodnotili predsedníctvo SR v Rade EÚ.  Zástupcovia zamestnávateľov sa chcú zamerať na zreformovanie daňovo-odvodového systému, zníženie byrokracie, na prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, ale aj bojovať za zvýšenie vymožiteľnosti práva a efektívnosti súdnictva.

Minister Peter Žiga konštatoval, že našej ekonomike, stabilite a podnikateľskému prostrediu vo všeobecnosti podnikatelia dôverujú, čo dokazuje aj príchod renomovaných spoločností ako nedávno Amazon. Darí sa nielen prilákať nových významných investorov, ale aj mnohé už etablované spoločnosti rozširujú existujúcu výrobu.

„Aj napriek pozitívnym správam však nezaspávame na vavrínoch, ale uvedomujeme si aj rezervy a slabšie miesta.  Ministerstvo hospodárstva SR tvrdo pracuje na kontinuálnom zlepšovaní podnikateľského prostredia a snaží sa odbúravať rôzne administratívne obmedzenia či duplicitné vyžadovanie údajov od podnikateľov, znižovať náklady vyvolané legislatívou, ktoré si vyžadujú od podnikateľov dodatočné investície,“ povedal minister Peter Žiga. Tieto ciele by malo pomôcť dosiahnuť aj prijatie dlhodobej stratégie znižovania regulačného zaťaženia podnikania v SR, ktorú Ministerstvo hospodárstva SR plánuje predložiť na rokovanie vlády SR do konca roka 2017 pod názvom RIA 2020.

„Vieme, že podnikateľov trápia problémy ako korupcia, daňová a odvodová oblasť, alebo zbytočná byrokracia. Aj o týchto problémoch diskutujeme aj s podnikateľmi. Tvorbu podnikateľského prostredia chápeme ako spoločnú zodpovednosť celej vlády,“ zdôraznil šéf rezortu hospodárstva. Pripomenul, že mnohé z oblastí MH SR nemá v priamej kompetencii, preto ešte vlani v októbri minulého roka zriadilo Medzirezortnú pracovnú skupinu na najvyššej úrovni pre Doing Business (renomovaný rebríček hodnotenia Svetovej banky), ktorej náplňou je identifikovanie kritických miest SR vo všetkých sledovaných indikátoroch a odstránenie týchto nedostatkov prostredníctvom prijatia opatrení vhodných na tento účel. „Tento krok už priniesol aj konkrétne výsledky.  Doslova o pár dní predstavíme prvý balík vyše troch desiatok opatrení, ktoré majú za cieľ  uľahčiť podnikateľom ich reálny biznis. Konzultovali sme ho aj priamo s podnikateľmi - vrátane RÚZ - a v júli 2017 by sme ho chceli predložiť na rokovanie vlády SR,“ avizoval Peter Žiga s tým, že rezort zároveň začne pracovať na ďalších návrhoch – napríklad adresnejší zákon o investičných stimuloch, podpora digitalizácie a smart technológií, bez ktorých by naše podniky a podnikatelia stratili konkurencieschopnosť a nemuseli by prežiť.  Ministerstvo hospodárstva SR taktiež pripravuje reformu Tarify za prevádzku systému (TPS), ktorá má za cieľ významné zníženie nákladov za elektrinu. Aj túto zložitú zmenu konzultuje rezort s partnermi vrátane RÚZ, naposledy včera, dodal minister Žiga.

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR
 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk