09. 09. 2017

Minister Peter Žiga ocenil 31 baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Minister hospodárstva Peter Žiga pri príležitosti celoštátnych osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici ocenil zamestnancov za prínos pre tieto odvetvia.

Čestnými odznakmi ministra hospodárstva Slovenskej republiky ocenil minister Peter Žiga 31 zamestnancov baníctva, naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu za ich prínos pre spomínané odvetvia. Urobil tak na slávnostnom zhromaždení ku Dňu baníkov, geológov, hutníkov a  naftárov za účasti zástupcov štátnej správy, podnikateľských subjektov, profesijných a odborových zväzov, stavovských a spoločenských organizácií.

V príhovore k zhromaždeným pracovníkom rezortu minister Peter Žiga zdôraznil, že MH SR si uvedomuje dôležitosť efektívneho využívania domácich nerastných surovinových zdrojov a s týmto cieľom pristupuje aj k príprave strategických dokumentov. Dokazuje to aj práca na surovinovej politike, kde sa nedávno začal proces posudzovania vplyvu tohto strategického dokumentu na životné prostredie.

„Cieľ surovinovej politiky SR je zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých potrebných surovín za prijateľné ceny, dosiahnuť sociálnu prijateľnosť pri ich zabezpečovaní, udržateľný rozvoj a jej súlad so štátnou hospodárskou, sociálnou a environmentálnou politikou,“ povedal šéf rezortu hospodárstva.

Nevyhol sa ani diskutovanej a citlivej téme útlmu baníctva. Zdôraznil, že rezort i vláda sa k nej stavajú a budú stavať veľmi zodpovedne. „Uvedomujeme si, že obdobie útlmu musí prísť. Budeme tomu však čeliť spoločne  a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby dosahy pre región boli čo najmenšie. Bez aktívnej účasti HNB to však nepôjde,“ povedal Peter Žiga s tým, že Slovensko momentálne zažíva zlaté časy, je atraktívnou krajinou pre zahraničných investorov a bola by škoda to aj v tejto súvislosti nevyužiť.

Celoštátne oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov vyvrcholili v piatok večer historickým „Salamandrovým sprievodom“.  

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk