25. 10. 2023

Ministerka Denisa Saková: Prvá žena na čele Ministerstva hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR povedie prvá žena v histórii rezortu, ministerka Denisa Saková. Menovaná do funkcie bola v stredu 25. októbra 2023 spolu s ostatnými členmi vlády prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou. Najdôležitejšími prioritami novej ministerky Denisy Sakovej bude zabezpečenie stabilných cien energií pre domácnosti, podnikateľský či verejný sektor. Nemenej dôležitou prioritou bude i podpora vedy, výskumu a inovácií, ktoré sú podľa nej nevyhnutným predpokladom pre rast konkurencieschopnosti slovenských firiem na trhu. 

„Čaká nás veľa dôležitých a náročných úloh. Slovensko sa nachádza v období, kedy bojujeme s vysokými cenami energií, ktoré zasiahli naše domácnosti či priemysel, ale i verejný sektor. Máme pred sebou dekarbonizáciu priemyslu a chceme akcelerovať rast našej ekonomiky. Našou prvou a zatiaľ najväčšou prioritou sú najmä budúce ceny energií. Preto hneď po oboznámení sa s rezortom a jeho agendou budem iniciovať stretnutia so zástupcami dodávateľov energií,  distribútorov energií a slovenským regulátorom, ktoré považujem za nevyhnutné na to, aby sme dokázali zabezpečiť prijateľné ceny energií na blížiace sa obdobie roku 2024,“ uviedla ministerka hospodárstva Saková.

Denisa Saková študovala na Gymnáziu Eugena Gudernu v Nitre. V štúdiu pokračovala na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde získala i doktorantský titul. Už počas štúdií začala pôsobiť ako konzultant v spoločnosti DELTA E. S., a. s. Následne v rokoch 2001 až 2003 pracovala pre spoločnosť Cap Gemini Ernst & Young GmbH v Berlíne ako senior konzultantka. V rokoch 2003 až 2007 pracovala pre spoločnosť E.ON IT Slovakia, s. r. o. ako riaditeľka divízie aplikácií. V roku 2007 prešla zo súkromného do štátneho sektoru, kde do roku 2010 pôsobila na Ministerstve vnútra SR ako generálna riaditeľka Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti.  Na ministerstve vnútra pôsobila opäť od roku 2012, najskôr ako vedúca služobného úradu, od roku 2016 ako štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR. V roku 2018 bola menovaná za ministerku rezortu vnútra rovnako ako prvá žena v histórii rezortu.

V pozícii ministerky hospodárstva nahrádza Petra Dovhuna, ktorý bol menovaný do funkcie ministra ako člen dočasnej úradníckej vlády v máji 2023. Denisa Saková bola zároveň menovaná podpredsedníčkou vlády SR.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk