11. 01. 2018

Ministerstvo hospodárstva predstavilo priority v roku 2018

Prioritami Ministerstva hospodárstva SR v roku 2018 budú reformy v energetike, zmeny filozofie pri podpore investícií a zlepšovanie podnikateľského prostredia. Skonštatoval to pred médiami minister hospodárstva Peter Žiga za účasti rezortných štátnych tajomníkov Rastislava Chovanca a Vojtecha Ferencza.

Nová legislatíva ohľadom obnoviteľných zdrojov energie (OZE) by podľa ministra mala byť pripravená tak, aby nezaťažila koncové ceny elektriny pre odberateľov. „Chceme zachovať všetky práva pre existujúcich výrobcov, pričom pre nové zariadenia, ktoré budú inštalované v tomto a ďalších rokoch už budú formy podpory obmedzené," avizoval. Noví výrobcovia z OZE tak podľa neho budú viac vystavení trhovým podmienkam. 

Podpora OZE bude mať novinky. „Chceli by sme urobiť tzv. centralizáciu výkupu elektriny prostredníctvom jednotného výkupcu. Dodnes vykupujú elektrinu z OZE distribučné spoločnosti, ZSE, SSE, VSE. Toto by sme chceli zmeniť, od roku 2019 by mal byť jeden výkupca, čo bude jednoduchšie aj administratívne a bude väčší poriadok na trhu," avizoval.

Ďalšou novinkou v energetike bude zavedenie inštitútu tzv. lokálneho zdroja. „Ak doteraz vyrábal podnikateľ elektrinu z OZE, napríklad zo slnka, dodával ju do distribučnej spoločnosti, aby ju následne od nej kúpil pre svoje potreby," poznamenal. 

Žiga zároveň avizoval, že rezort hospodárstva plánuje reformovať TPS tak, aby prišlo k zníženiu koncových cien elektriny pre podnikateľov. „Podnikatelia majú vyššiu cenu elektrickej energie ako v susedných krajinách. Hovoríme o sume 80 až 100 miliónov eur, ktoré budeme hľadať v rámci štátneho rozpočtu alebo iných zdrojov," povedal. Podpora ohľadom TPS sa podľa neho bude týkať asi 200 podnikateľských subjektov, ktoré majú energeticky náročnejšie výroby.

V oblasti investícií má v tomto roku záujem investovať na Slovensku asi stovka investorov, z toho asi dve tretiny na východnom alebo strednom Slovensku. Zmeny v pravidlách podpory investícií zavedie nový zákon o regionálnej investičnej pomoci. 

„Prípadná podpora investícií na západe SR bude možná, len ak budú investori investovať do vyššej pridanej hodnoty, či do výskumu a vývoja," poznamenal. „Absolútnou prioritou bude znižovanie regionálnych rozdielov. Nedopustíme, aby na bol západnom Slovensku investičný klondajk a na východnom skanzen.“ – zdôraznil minister hospodárstva. 

Podnikateľské prostredie plánuje rezort hospodárstva v tomto roku ďalej zlepšovať prijatím nových opatrení. „Nový balíček predstavíme zrejme v prvom kvartáli 2018, bude sa týkať bežných vecí, ktoré podnikateľov trápia," avizoval minister. V najbližšom období sa má podľa neho prerokovať na zasadnutí vlády stratégia lepšej regulácie pri tvorbe legislatívy RIA 2020.

Ministerstvo chce tento rok predstaviť aj významný strategický materiál so strednodobým horizontom. Ide o Stratégiu hospodárskej politiky do roku 2030, ktorá má definovať priority štátu tak, aby Slovensko do roku 2030 malo diverzifikovanú, konkurencieschopnú a rastúcu ekonomiku.

 

TASR, OK MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk