15. 06. 2017

Ministerstvo hospodárstva pripravilo nový zákon o poskytovaní investičnej pomoci

Slovensko bude mať nový zákon o poskytovaní investičných stimulov. Zákon o regionálnej investičnej pomoci pripravilo z vlastnej iniciatívy Ministerstvo hospodárstva SR. Rezort ním podľa ministra Petra Žigu reaguje na moderné trendy a globálny vývoj - automatizáciu, robotizáciu, budovanie dodávateľských reťazcov a s tým spojenú vyššiu pridanú hodnotu priemyslu. Nový zákon mal by operatívnejšie reagovať aj na zmeny na trhu práce a možnosti investorov. 

Zákon by mal podľa ministra Žigu priniesť zásadnú zmenu filozofie udeľovania investičnej pomoci. „Chceme prejsť od plošnej podpory vzniku pracovných miest k adresnej podpore znižovania regionálnych rozdielov a zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky určením priorít predovšetkým do výskumu a vývoja, moderných technológií a investícií s vyššou pridanou hodnotou,“ podotkol. Po novom budú môcť získať podporu aj investície, ktoré neprinášajú vytvorenie nových pracovných miest, ale smerujú do nákupu nových technológií.

 Ak budú chcieť investori investovať na Slovensku, podľa nového zákona budú musieť splniť náročnejšie podmienky. V prípade priamej dotácie budú musieť podstatne viac investovať a svoju investíciu umiestniť v najmenej rozvinutých regiónoch. V rozvinutých regiónoch, kde je nezamestnanosť nízka, získajú investori priamu pomoc len v prípade, že investujú do výskumu a vývoja.

 

Štát bude podľa ministra hospodárstva orientovať investorov najmä na využívanie daňových úľav. Ak sa investor rozhodne pre štátnu pomoc vo forme daňovej úľavy, jej poskytnutie by podľa návrhu nemalo podliehať schvaľovaniu vlády, ale len ministerstiev financií a hospodárstva. „Chceme tak zrýchliť celý proces,“ vysvetlil Peter Žiga s tým, že ministerstvá zabezpečia, aby bol celý proces schvaľovania daňovej úľavy transparentný. MH SR je presvedčené, že ak investor uvidí rýchlejší proces pri poskytovaní daňových úľav, ako pri zdĺhavejšom procese poskytnutia priamej dotácie, rozhodne sa pre daňové úľavy, ktoré menej zaťažujú štátny rozpočet.

 

Podľa nového zákona by mali byť zvýhodnené investície malých a stredných podnikov. Mala by sa odbúrať náročná administratíva, zvýšiť kontrola ako aj transparentnosť celého procesu. „Zásadným prínosom bude jasné nastavenie pravidiel pre jednotlivé oblasti priemyselnej výroby, technologických centier a centier podnikových služieb, pri ktorých si investor sám dopredu dokáže presnejšie vypočítať podľa výšky investícií, množstva vytvorených pracovných miest, podľa regiónu v ktorom plánuje investíciu, o akú formu a výšku investičnej pomoci sa môže uchádzať,“ konštatoval minister.

 

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci, ktorý chce ministerstvo predložiť do pripomienkového konania už tento týždeň, by mal začať platiť od začiatku budúceho roka.

 

  
SITA, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk