06. 01. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR naďalej eviduje pokles spotreby plynu

Ministerstvo hospodárstva SR počas bežiacej vykurovacej sezóny 2022-2023 eviduje naďalej pokles spotreby plynu. Údaje štátneho prevádzkovateľa distribučnej siete SPP-distribúcia, ktoré reflektujú reálnu fyzickú spotrebu plynu odberateľmi na Slovensku, poukazujú  výrazné zníženie spotreby, kedy v mesiaci november 2022 šlo o zníženie vo výške 15,12 % v porovnaní s päťročným priemerom. V mesiacoch október to bolo 25,78 %, v mesiaci september 25,86 % a v mesiaci august šlo o 23,14 % zníženie.

Dosiahnutím týchto hodnôt tak Slovensko naďalej preukazuje plnenie nariadenia Európskej rady o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne, v ktorom zaviedlo dobrovoľný cieľ zníženia spotreby plynu pre členské štáty na úrovni 15 % v porovnaní s ich priemernou spotrebou plynu v období od 1. augusta do 31. marca počas piatich po sebe nasledujúcich rokoch predchádzajúcich dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, teda v rokoch 2017 až 2022.

Uvedené zníženie spotreby nastáva i v dôsledku ekonomických faktorov, ktorými je v prvom rade cena energetických komodít a rovnako počasie, kedy teploty počas aktuálnej vykurovacej sezóny dosahujú nadpriemerné hodnoty. Rezort hospodárstva rovnako naďalej vyzýva verejnosť k šetreniu a k znižovaniu spotreby fosílnych palív, čím môžeme spoločne prispieť nielen k ekologickým cieľom, ale i k tlaku na znižovanie cien energetických komodít. Viac informácií o tom, ako si verejnosť môže sledovať svoju spotrebu a ako môže prispieť k šetreniu, je k dispozícii na www.setrimeprenas.sk.  

Ministerstvo hospodárstva SR v tejto súvislosti taktiež upozorňuje, že údaje vykazované  podľa Eurostatu na základe podkladov od Správy štátnych hmotných rezerv SR, ktoré poukazujú na zvýšenie, resp. nízke zníženie spotreby plynu, zohľadňujú aj dáta o zmene zásob plynu na území členského štátu od prevádzkovateľov podzemných zásobníkov zemného plynu a na mesačnej báze tak dochádza k nezrovnalostiam dát Eurostat-u voči fyzickej spotrebe odberateľmi plynu v Slovenskej republike. Slovensko o tejto nezrovnalosti reportovania dát informovalo Európsku komisiu a v súčasnosti sa v rámci Správy štátnych hmotných rezerv  začal proces úpravy poskytovania dát, ako aj proces aktualizácie historických dát Eurostat-u v jednotlivých mesiacoch.   

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk